Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 18. februar 2009 kl 19.00 Med Jan rundt Svalbard

Magre isbjørner, truede sjøkonger

Med Jan rundt Svalbard: Følg med den danske naturfotografen Jan Tandrup på en seilas rundt Svalbard. (Foto: DR)
Med Jan rundt Svalbard: Følg med den danske naturfotografen Jan Tandrup på en seilas rundt Svalbard. (Foto: DR)
En dansk fotograf dro til Svalbard for å påvise endringene på landskap, dyr og planter.
Det er ikke bare i Danmark at klimaforandringene innvirker på flora, vær og dyreliv.


Hvordan det gikk da naturfotografen Jan Tandrup skulle seile Svalbard rundt med et russisk ekspedisjonsskip, kan vi se i en todelt dokumentar fra Danmarks Radio. På grunn av de gjenfrosne farvannene har dette hittil vært utenkelig, men i takt med høyere havtemperaturer er situasjonen blitt en annen.

Magre isbjørner
Tandrup oppdaget raskt tegn i den arktiske natur på global oppvarming. Ikke minst viste isbjørnene seg å være sultne. De lever nesten utelukkende av sel, som bjørnene bare kan fange på isen.

Men isen er smeltet rundt store deler av Svalbard, og derfor er mange isbjørner strandet på grønne områder der det ikke finnes naturlig føde for dem. Jan fotograferte flere utmagrede isbjørner. De gikk omkring og gresset som brunbjørner og lette etter fuglereder. Et ynkelig syn og absolutt ikke ufarlig.

Usikker framtid
Også fuglenes framtid er usikker i disse områdene. Det er ingen som med sikkerhet kan si hva som kommer til å skje med fuglene når temperaturen på Svalbard stiger. For noen arter vil det være en fordel med mindre is fordi det vil gi et rikere livsgrunnlag og plass til flere yngleplasser. Men for andre arter vil det bety at de taper i konkurransen med de nye fugleartene som nødvendigvis rykker inn sørfra.

Sjøkongen
Blant annet treffer fotograf Tandrup på sjøkongen, en av fugleartene som opplever forandringer i takt med varmere temperaturer. Byttedyrene denne fuglen fanger ute i havet, er spesielt tilpasset arktisk klima og forsvinner med oppvarmingen. Og med dem sjøkongens næringsgrunnlag. Hittil vet man ikke om denne fuglearten velger å finne andre byttedyr, migrere til andre områder eller om den bukker under.

Dansk dokumentarserie i to deler (2007)
Originaltittel: Jan rundt om Svalbard
Produsert av: DR
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no