Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. mai 2010 kl 18.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Døvekirken i Bergen

Vår og hvite kjoler


Kristne kommer til kirken i hvite kjoler ved flere anledninger. Både i dåpen, konfirmasjonen, bryllupet og til slutt begravelsen er hovedpersonen kledt i hvitt. De hvite kjolene er tema for søndagens program fra Døvekirken i Bergen.

Det er døveprestene Lars Hana og Odd Erling Nordbrønd som leder programmet. Hana er døveprest i Bergen, mens Nordbrønd til daglig arbeider i døves menighet på Møre. - De døves menigheter er små, og blir som en familie, med ekstra sterke bånd mellom medlemmene, forteller Nordbrønd.

Tegnspråk
Tegnspråket binder medlemmene i døves menigheter sammen. Gjennom dette leter de etter visuelle uttrykk, og har også utviklet egen humor.

Vanligvis blir program i NRK tekstet for hørselshemmede, men i dette programmet fra døvekirken i Bergen er det motsatt. Alt gjennomføres på tegnspråk, men programmet blir "tolket" med talelyd for alle hørende seere.

Egenproduksjon 2010
Prosjektleder Magne Vik Bjørkøy, NRK Temaredaksjonen: , 73 88 12 00 dir. 73 88 18 13, mobil 90 78 99 50
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900