Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 26. april 2001 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 26. april kl 19.30
Schrödingers katt

Avhørsforskerne

Nå har politiet satt seg på skolebenken hos forskerne for å lære seg hvordan man skal avhøre barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Metoden, som er utviklet av to forskere ved Universitetet i Oslo, ivaretar barnets behov på en helt annen måte en før.

På begynnelsen av 1990-tallet økte antallet anmeldte overgrepssaker mot barn dramatisk, og politiet innså at de ikke var godt nok trent i å avhøre barn. Oslo politikammer henvendte seg derfor til de to spesialpedagogene Kari Trøften Gammst og Åse Langballe for å få en evaluering av jobben de gjorde. De to forskerne fra Universitetet i Oslo fikk tilgang til alle avhørene som til da var foretatt ved Oslo politikammer. Materialet beskriver de i ettertid som \"deprimerende\". Avhørene var altfor ofte preget av mange ledende spørsmål og avbrytelser, samtidig som motiverte barn ofte ikke slapp til med sin historie.

Unikt samarbeid
Gamst og Langballe begynte derfor å utvikle en egen metode for avhør av barn - en metode som kunne ivareta både barnets behov og de strafferettslige krav som stilles. Denne metoden har nå utviklet seg til å bli de to forskernes doktorgradsarbeide og innebærer et unikt samarbeid med Oslo politihøgskole - hvor politiet har satt seg på skolebenken.

I fjor ble det levert 456 anmeldelser som gjaldt seksuelle overgrep mot barn under 14 år. For at barn skal slippe å møte i retten, blir det foretatt såkalte dommeravhør av de involverte barna. Et dommeravhør er et utomrettslig avhør av barn under 14 år som tas opp video, for senere å kunne brukes som bevismateriale i retten. De fleste dommeravhør blir i dag foretatt av politiet

NRK1 torsdag kl 19.30
Blir også sendt lørdag (NRK2)

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør- Trøndelag
Programleder: Gry-Beate Molvær
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36 (hilde.ljoen@nrk.no)