Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 24. januar 2010 kl 09.30 Språkteigen

Scots, dialekt eller språk?

Når er ein dialekt så ulik standarden at den går over til å bli eit eige språk?
Språkaktivistar i Skotland prøver å vekkje låglands-skotsk til live att sjølv om mange av brukarane meiner det berre er ein variant av engelsk.

Har verkeleg eskimoar ein bråte med ord for snø?
Lingvistikkstudentane Guro Fløgstad og Anders Vaa blei så lei alle språkmytane, at dei skreiv ei bok for å ta livet av dei.

Over ein låg sko, bakspegel og du er videre, Sylfest Lomheim sit klar for å svare på lytttarspørsmål om mangt og mykje.