Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 13. mai 2002 kl 19.30 Puls

ABC med hele kroppen

I Norge plikter alle barn og unge å gå på skolen. Tall og bokstaver. Alt skal læres. Men hvordan skjer læringen når du verken har syn eller hørsel å støtte deg på? Sett på deg øreklokker og bind for øynene, og prøv å lære deg et helt nytt språk. Landets døvblinde må bruke hele kroppen for å lære seg sitt ABC.

Puls har fulgt Idunn Lyngar Owe (10) og Alexander Brodshaug (13) én dag. Begge er født døvblinde og går på Skådalen skole for døvblinde i Oslo. Idunn og Alexander tar i bruk hele kroppen når noe nytt skal læres. Uten en god porsjon tålmodighet og mye kroppskontakt ville det nærmest vært umulig å lære noe som helst. Å lære en bokstav kan ta måneder, kanskje år.

D for stor mage
Sju elever i alderen 4 til 19 år går på Skådalen skole. Alle elevene har hver sin lærer eller klassestyrer som gjerne har fulgt dem i flere år. At elevene slipper å ha så mange å forholde seg til gir trygghet. Det igjen er en forutsetning for god læring. Med litt fantasi kan en stor mage fort forestille en D. Ordet kopp begripes først når den kjennes og føles på, mange ganger. For døvblinde handler det om å ta i bruk alle sansene.

Dagsform avgjør
Hverdagen på skolen dreier seg langt fra bare om å pugge tall og ord. Lærerne er like opptatt av å lære elevene å kommunisere, om samspill og om det å se sammenhenger. Til tross for at utviklingsmulighetene og alderen er forskjellig, har barna et felles mål: Å bli trygge på at de blir forstått og at de har et egenverd.

Hjelp til småbarnsfamilier
Puls skal også handle om at mange foreldre føler seg utslitte når de skal takle hverdagens stress og utfordringer. Noen har familie eller venner i nærheten som kan tre støttende til, men ikke alle er så heldige. Men det finnes faktisk hjelp å få. Home-Start Familiekontakten er nemlig et program hvor frivillige går inn og hjelper småbarnsfamilier som trenger avlastning.

Gode hjelpere
Anne May Hilden er en av dem som er frivillig for Home-Start Familiekontakten. 3-4 timer i uka er hun familiekontakt for 21 år gamle Robinah Nabetanzi og sønnen Victor. Hun jobber til daglig som sekretær, og gjør en innsats som frivillig i Home-Start på fritida uten å få betaling.

- Jeg føler at jeg kan bidra til at barn føler seg trygge og får noen faste rammer å forholde seg til, sier Anne May som trives veldig godt med å være frivillig for Home-Start. Og nå håper hun flere vil følge henne.

Mange kan få hjelp
Kriteriet for at en familie kan få hjelp er at den har barn under sju år. Ellers er det ingen kriterier.

- Om de er gift, samboer, alene med omsorgen for barn betyr ingen ting. Om de er norske eller har en annen kulturell bakgrunn betyr heller ingen ting, sier prosjektkoordinator for Home-Start, Gudrun Brøvig Silde.

Du møter både Gudrun og Anna May i Puls i kveld.

Egenprodusert helsemagasin
Programleder: Vera Kvaal
Prosjektleder: Marie Sjo
Pressekontakt: Elisabeth Burø, tlf: 23049841


LENKER
  • Skådalen 
  • Home-Start - Ringerike 
  • Home-Start