Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 15. juni 2005 kl 18.40 Med sjel og særpreg: Fra tjuagutt til riksantikvar

Livsvarig preget

Andreas Lunnan og Stephan Tschudi-Madsen foran Akershus Festning i Oslo (Foto: Sverre Krüger)
Andreas Lunnan og Stephan Tschudi-Madsen foran Akershus Festning i Oslo (Foto: Sverre Krüger)
I kveld møter Andreas Lunnan den joviale ex-riksantikvaren Stephan Tschudi-Madsen (81). Han glemmer så visst ikke hvor han kommer fra. Han har til og med maktet å holde tjuagutten vedlike. Gløden, interessen, nyfikenheten og glimtet i øyet. Det er der stadig, alt sammen

- Man vokser ikke opp midt i Bergens hjerte uten å bli livsvarig preget av det. For meg ble Bryggen, Håkonshallen, smittene og smauene utslagsgivende for valg av fag og karriere – barndommen sendte kort sagt med meg en ballast som jeg senere i livet har hatt kun glede og nytte av.

Stephan Tschudi-Madsen boltrer seg innenfor en velspekket agenda. Ikke minst takket være et aktivt forfatterskap innen faglitteraturen, og som en uuttømmelig kunnskapskilde innen det kunsthistoriske.

Internasjonalt vernearbeid
Gjennom sine 13 år som riksantikvar framstod Tschudi-Madsen som en sentral skikkelse, - også på det internasjonale plan. Ikke minst som en pådriver i arbeidet for UNESCOs konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv. I årene 1983-87 virket han som visepresident i dette forum.

- Det er av stor betydning at verdenssamfunnet styrker sin bevissthet om betydningen av disse verneoppgaver, poengterer Tschudi-Madsen. – Vårt eget land er ennå forholdsvis tynt representert på denne listen, med bare 5 kulturobjekter, men mye tyder på at flere områder vil bli godkjent om ikke så altfor lang tid. Ikke minst bør flere av våre fjorder bli å finne i dette gode, internasjonale selskap.

Når Andreas Lunnan portretterer den tidligere riksantikvaren, legges løypa innom så vel vitenskapsakademiet som Akershus slott og Karl Johan – pluss selvfølgelig Tschudi-Madsens eget, private fristed i Blefjell-traktene.

Programmet er sendt tidligere.

Produsert av Program riks, Trondheim
Produsent: Sverre Krüger
Programleder: Andreas Lunnan
Presse:Erik Bull mobil 99599760