Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 24. oktober 2013 kl 22.30 Mennesket og maskinen

Menneskesyn i moderne tid


BBC har laget en tredelt serie om forholdet mellom mennesket og maskinen. Den gjennomgår ulike menneskesyn som har vært utviklet i moderne tid.

Serien består av gamle historiske filmklipp og nye intervjuer.

Episode 1: Love and Power
Den første episoden beskriver to filosofier om den perfekte verden. Objektivismen ble dyrket av en liten gruppe tilhengere rundt forfatteren og filosofen Ayn Rand som hadde flyktet fra Sovjet til USA. Hun mente at siden mennesket er alene på jorden, må alle følge sine egne egoistiske lyster og sørge for sin egen lykke.

Hennes filosofi om individualismen var utbredt i Silicon Valley på 1990-tallet. Ved hjelp av datamaskinene kunne nå individet handle selvstendig og samtidig danne et nytt demokratisk nettverksystem.

Kretsen rundt Alan Greenspan sto for filosofien om logisk positivisme, og var overbevist om at moderne datateknoligi skapte en ny, stabil kapitalisme, og at en sentralmakt ikke lenger var nødvendig for å forhindre kaos og anarki.

Men begge tenkemåtene skulle vise seg å komme til kort. De tok ikke hensyn til de to menneskelige behovene, kjærlighet og makt.

Bristisk dokumentarserie 2011
Orginaltittel: All Watched Over by Machines of Loving Grace
Episode 1:3: Love and Power
Produksjon: BBC
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900