Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 14. januar kl 19.45 Ut i naturen: Skogen verden glemte

En reise inn i den norske urskogen


De norske skogene lagrer betydelig mer karbon enn tropeskogene. Hvordan er dette mulig, og hva gjør vi med det? Ved hjelp av unike opptak tar Ut i naturen oss med på en reise inn i urskogen for å finne svar.

Norge bidrar med 2,4 milliarder kroner årlig til vern av tropiske skoger. At de norske skogene lagrer mer karbon enn tropeskogene, er mindre kjent. For eksempel lagrer Nordmarka utenfor Oslo 2-3 ganger så mye karbon som et tilsvarende område i Amazonasjungelen.

Unike bilder
Det er nettopp til Nordmarka, men også andre norske skogsområder Ut i naturen tar oss med. Her finnes det et mangfold av fugler, pattedyr, insekter og sopp, og det er samspillet mellom artene som ligger til grunn for skogens funksjoner, nemlig å stabilisere klimaet, og rense vann og luft. Det finnes mange flere arter i en gammel, naturlig skog enn i en ung skog.

I kveldens program følger vi artene som lever i den gamle skogen, og får oppleve samspillet og dramaet dem i mellom. Blant annet er svartspetten, Europas største hakkespett, sentral for mange andre arter som lever i skogen, som perleugle, kvinand, mår og haukugle.

For å dokumentere dette mangfoldet er nye opptaksteknikker tatt i bruk, bl.a spesialkameraer inne i trestammer og slow motion-filming.

Programmet tar oss også med til regnskogen i Tanzania.

Enormt karbonlager
Hvert år binder skogen vår mer enn tre ganger så mye CO2 som det som slippes ut av hele den norske bilparken. Den norske skogen er en del av verdens største økosystem - det boreale barskogbeltet som strekker seg fra Skandinavia, via Sibir og videre gjennom Nord-Amerika. 60 prosent av alt karbon som er lagret i skog, ligger i disse skogene, mens 30 prosent er lagret i tropiske skoger. Canada har satt av et skogareal større enn hele Norge som karbonlager. Dette enorme området skal stå urørt så karbonlagrene forblir i bakken.

I Norge er det delte meninger om det beste for klimaet er å la skogen stå eller om den gamle skogen bør hogges og erstattes av granplantasjer. I kveldens Ut i naturen får vi uttalelser fra professor i biologi, Dag O. Hessen, og Johan C. Løken, styreleder i Det norske Skogselskap. De to har forskjellig syn på saken.


Egenproduksjon, 2013.
Programansvarlig: Ulf Myrvold, Ulf.Myrvold@nrk.no, tlf 995 00 132
Produksjonsleder: Bjørg Langeland
Redaktør: Terje Dale, Terje.Dale@nrk.no
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 23047000