Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 18. april 2001 kl 22.00 Kulturminnevern: Furet, værbitt ... og byråkratisk

Kulturminnevern: Furet, værbitt ... og b


NRK1 onsdag 18. april kl 22.00
Kulturminnevern: Furet, værbitt ... og byråkratisk

Røros - et verdenskulturminne

Hele Røros sentrum står oppført på UNESCOs liste over verdens mest bevaringsverdige kulturminner. Det stiller store krav både til lokale myndigheter, private huseiere og eiere av større bygninger. I kveldens program, som er det første av to om bevaringsverdige kulturminner, møter vi blant andre Harry Schanke som har kjøpt et fredet hus. Vi møter også hotelleier Rolf Ericson som ville bygge ut loftet på Bergstaden hotell.

På Røros finnes mye verdifull historie, men kanskje litt for lite kunnskap om hvordan man skal ta vare på den. Familien Schanke kjøpte et fredet hus på Røros midt på 90-tallet. Lite ante de om hva dette innebar av forpliktelser. Alle endringer på et fredet hus, så vel utvendig som innvendig, må godkjennes av de antikvariske myndigheter.

Men familien fikk liten eller ingen informasjon om hva de kunne eller ikke kunne gjøre med huset. Under et besøk fra fylkets kulturvernmyndigheter fikk de vite at en av de endringene de hadde foretatt, hadde en strafferamme på inntil fem års fengsel! I programmet får vi høre om de mange vanskelighetene familien Schanke møtte på under restaureringen av huset. Saken deres havnet til slutt på riksantikvarens bord.

Kontroversiell påbygging
Den andre hovedsaken i programmet er påbyggingen av en ekstra etasje på Bergstaden hotell. Det skulle gjøres ved å bygge ut loftet. Hotellet ligger midt i Røros sentrum som altså er regulert til spesialområde for bevaring. Det vil si at alle fasader og gateløp er verneverdige. Selv om ikke hotellet er fredet, må derfor alle fasadeendringer godkjennes av kulturvernmyndighetene - et ansvar som er delegert til fylkeskommunen. Kulturvernmyndighetene har ansvaret for at Røros sentrum beholder sitt særpreg, og at huseierne forstår hvilke verdier de egentlig forvalter.

Men det kan være langt mellom intensjon og virkelighet. Fylkets kulturvernmyndigheter gav
klar beskjed om at utbyggingen av loftet på Bergstaden hotell måtte gjøres uten at mønehøyden kunne økes. Men pålegget ble ikke fulgt opp. Etter påbyggingen er hotellet blitt betydelig høyere enn forutsatt av fylkets kulturvernmyndigheter. Dessuten har den nye loftsetasjen fått en utforming som gjør at hotellet skiller seg klart ut fra de omkringliggende bygningene med blant annet metallister og ventilasjonsanlegg.

Hva gikk galt?
Hvordan kunne dette skje? Kommuneadministrasjonen forsvarer denne \"lille justeringen\", mens en kommunepolitiker som var med da byggesaken ble behandlet, hevder at det ikke var dette som ble vedtatt. Og lederen for Røros Fortidsminneforening, Ernst Ivar Tønseth, raser over denne ufine behandlingen av et verdenskulturminne.

Neste program
Onsdag 25. april sendes det andre og siste programmet i serien \"Kulturminnevern\". Programmet tar for seg restaurering og vedlikehold av gamle kystfrakteskuter.

NRK1 onsdag kl 22.00
Blir også sendt 27. april (NRK2)


Kulturdokumentar
Intervjuer, manus og regi: Kristine Ramm
Research: Kristine Ramm og Gunnar Holthe
Prosjektleder: Hanne Hoel
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilde
Røros-kjerkegata. Foto Arne Dahl