Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 24. januar 1999 kl 16.00 Gudstjeneste i Lovisenberg kirke

Gudstjeneste i Lovisenberg kirke (t)

NRK2 søndag 24. januar kl 16.00
Gudstjeneste i Lovisenberg kirke

Drømmer om Paradiset
I dagens gudstjeneste fra Lovisenberg kirke i Oslo møter vi kapellan Jan Oskar Utnem, som drømmer om Paradiset.
Kapellan Jan Oskar Utnem tar utgangspunkt i Frans av Assissis liv i sin tekstmeditasjon i gudstjenesten fra Lovisenberg kirke.
På sitt dødsleie oppsummerte Frans livet sitt og kroppen hans tok form av Jesu kors. Han hadde levd så nær Jesus at det vistes et synlig og konkret tegn.
Jan Oskar Utnem forklarer at korset opprinnelig var et livssymbol. Både ved dåpen og ved begravelsen tegnes korset over oss. Dette er et tegn på at mennesket skal bæres av Kristi kors gjennom både livet og døden.
Musikken er ved Vivianne Johnsen og organist er Bjørn Lien.
NRK2 søndag kl 16.00

Bilde elektronisk via NTB/Data-tv/Internett
Kapellan Jan Oskar Utnem i Lovisenberg kirke.
(NTB- foto: Knut Fjeldstad)

Egenprodusert gudstjeneste
Ved: Egil Stray Nordberg og Kristin Norseth
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53