Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 12. juni 2007 kl 23.55 Gutten uten ansikt

Nyhetsreportasje var begynnelsen

Da naboen skulle bruke metallet i en gammel fosforbombe, eksploderte den og skadet Hoa Nguyen. (Foto: Folke Rydén/Genibild AB)
Da naboen skulle bruke metallet i en gammel fosforbombe, eksploderte den og skadet Hoa Nguyen. (Foto: Folke Rydén/Genibild AB)
En vanlig svensk mann ser en nyhetsreportasje på tv om en vietnamesisk gutt som er vansiret av skader fra en bombe. Innholdet beveger ham voldsomt, og han begynner et langt og vanskelig arbeide for å hjelpe gutten.

Da Göran Arvenius en junikveld i 1996 satte seg foran fjernsynet for å se på nyhetene, ble to liv brått forandret. Det ene var hans eget, det andre var seks år gamle vietnamesiske Hoa Nguyens.

Hoas ansikt hadde blitt sterkt skadet av en fosforbombe, og gutten hadde store problemer med å spise og å smile. Han unngikk å se seg selv i speilet. Fremtiden var dyster.

Nyhetsreportasjen markerte begynnelsen på Arvenius' kampanje for å hjelpe Hoa. Arvenius kontaktet svenske, vietnamesiske og amerikanske myndigheter og satte store ressurser i sving. Likevel ble det en lang og vanskelig kamp for å gjøre noe med guttens situasjon.

Innkjøpt dokumentar fra Genibild AB (2003)
Originaltittel: Pojken utan ansikte
Produsent: Folke Rydén
Pressekontakt: Anna-Marie Normann23 04 78 53/907 75 758
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900 info@nrk.no