Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 6. februar 2005 kl 17.30 Gudstjeneste fastelavnssøndag i Elverhøy kirke

Gudstjeneste på samefolkets dag

Elverhøy kirke  (foto: NRK)
Elverhøy kirke (foto: NRK)
Det er fastelavnssøndag og samefolkets dag i dag. Temaet for gudstjenesten i Elverhøy kirke i Tromsø er den enkleste form for tro, det som bare er en bønn eller et rop.

Fungerende domprost i Tromsø, Stig Lægdene, preker. Samefolkets dag blir markert ved at Kikki Jernsletten leser dagens tekst på samisk, og hun synger to salmer. Vi får blant annet høre "Alltid fredig" i samisk språkdrakt.

For øvrig deltar kantor Bengt Norbakken, saksofonist Jostein Netland og Tromsø økumeniske kor, Trøkk.

Felles dag
Samefolkets dag markeres 6. februar fordi på denne datoen ble det første felles møtet for alle samer holdt i Trondheim i 1917. Rundt 150 samer fra hele Norge var samlet. Siden er denne dagen blitt felles for alle samer, enten de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland.

Fastelavn
Fastelavn kommer av det lavtyske "vastelavent" og betyr kvelden før fasten. Fastelavn innledet den 40 dagers lange katolske fastetiden før påskehøytiden. Lengden på fasten er tatt fra de 40 dagene Jesus oppholdt seg i ørkenen.

Egenprodusert gudstjeneste fra NRK/Troms
Programansvarlig: Viggo Brox
Prosjektleder: Helge Gudmundsen
Pressekontakt Anna-Marie Normann tlf 23 04 78 53/907 75 758