Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 8. mars 2007 kl 17.30 Faktor: Naken uten fisk

Til kamp for kysten

Naken uten fisk: Lena Amalie Hamnes vil forandre det hun mener er en lite lønnsom og uvettig fiskeripolitikk. (Foto: Chris Lyngaas)
Naken uten fisk: Lena Amalie Hamnes vil forandre det hun mener er en lite lønnsom og uvettig fiskeripolitikk. (Foto: Chris Lyngaas)
Lena Amalie Hamnes fra Svolvær vil forandre norsk fiskeripolitikk. Hun har nesten aldri vært om bord i en fiskebåt, men mener fiskeriene er altfor viktig til at diskusjonen kan overlates trålredere og andre som har private interesser i næringen. Sammen med May Britt Solhaug har hun startet aksjonen "Kysten til kamp".

Etter nyttår skal Stortinget avgjøre framtida til norsk fiskeripolitikk. Det er sterke interesser som kjemper om rettighetene til havets ressurser, og midt i denne kampen står Lena Amalie Hamnes, en 36 år gammel småbarnsmor fra Svolvær, med bakgrunn fra skolevesenet og reiseliv.

- Vi trenger ferskfisk av god kvalitet, ikke trålfanget frossenfisk som er sendt jorda rundt før den havner i fiskedisken, sier hun.

Fersk eller fabrikkert og frossen?
Kampen står om kvoter, enten tidsavgrensede eller til evig tid. Og hvem skal få lov til å fange fisken? Skal den forbeholdes havgående fabrikktrålere, eller skal den mindre flåten som holder til langs kysten, også få være med? Og skal vi satse på trålfanget frossenfisk som kan fraktes jorda rundt til foredling, eller ferskfisk fra kystflåten? Lena Amalie Hamnes sitt standpunkt er klart: Ferskfisk av god kvalitet er det framtidas forbrukere vil ha. Og det er både mer lønnsomt og miljøvennlig enn fabrikkprodusert frossenfisk.

"Kysten til kamp"
I 2004 startet Hamnes nettverket "Kysten til kamp" sammen med May Britt Solhaug fra Fredvang i Lofoten. De to stilte blant annet disse spørsmålene: Hvordan er det mulig at de enorme verdiene i norsk fiskerinæring kan privatiseres og underlegges et hundretalls familier? Hvordan er det mulig at den viktigste fornybare ressursen som Norge eier, og som er grunnlaget for bosetting langs norskekysten, kan eies og forvaltes av særinteresser uten at folk ser sammenhengen, eller bryr seg?

Disse spørsmålene, og mange andre, har Lena Amalie Hamnes tatt opp i bokform, og hun har skrevet kronikker og innlegg i avisene. Hun nøler heller ikke med å ta direkte kontakt med fiskeriministeren, topplederne i fiskeriorganisasjonene og i mekler- og finansbransjen. Slik får hun ikke bare talt sin sak, men får også selv innsikt.

En hjembygd med sterke meninger
Men hva er bakgrunnen for hennes sterke engasjement og vilje? For å finne svaret drar vi til hjembygda hennes, Digermulen. En gang var dette en veiløs bygd uten framtid, men som nektet å sende ungene bort på internat da den niårige skolen ble innført. Og som gikk til ett års skolestreik.

Egenprodusert dokumentar fra NRK Program riks, Tromsø (2006)
Programansvarlig: Bård Gudmund Hansen
Prosjektleder: Unni Ødegård
Redaktør: Oddbjørn Rosnes
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900 info@nrk.no



LENKER
  • Hjemmeside