Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 10. mars 2013 kl 20.05 Tema - Verdens kvinner: Kvinnekamp og stemmerett


Dei var ikkje horer eller prostituerte, men kvinner som slost for stemmeretten. Historia om fem kvinner, dei såkalla suffragettene, illustrerer korleis kampen for like politiske rettar blei kjempa i Storbritannia. Kvinnene nytta lovlege og ulovlege metodar, moderne strategiar og risikerte livet. Dei hadde bestemt seg for at kvinner måtte få rett til å delta i samfunnslivet på lik linje med menn.

Fransk dokumentar fra 2012
Orginaltittel: Les Suffragettes
Distribusjon: Arte France
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900