Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 28. november 2013 kl 19.45 Den stille kampen: Retten til jorda

Hvordan blir framtiden?


Niila er reindriftsame i Kiruna. Nå er det planer om å starte en ny gruve på hans beiteområder. Han og familien spiser mat de har slaktet, fisket eller sanket selv alle årets dager. Gruven vil ødelegge Niila s framtid, mener han.

Niila bor like ved Kebnekajse, Sveriges høyeste fjell og midt i svenske Lappland. Området der hans familie har drevet reindrift i hundrevis av år, er ett av de stedene i Sverige - og verden som har de rikeste mineralforekomster. LKAB i Kiruna er en av verdens største produsenter av jernmalm, noe som gir både arbeidsplasser og inntekter til Sverige.

Et selskap vil starte en ny gruve – akkurat i det området Niila flytter reinen mellom sommer- og vinterbeite. Niila kjemper mot gruven, men kan han stanse den? Som de fleste urfolk kan han riktignok vise til århundrelang bruk av området, men han har ikke skriftlig eiendomsrett til jorda.

Gruveselskapet mener dessuten at det går an å eksistere side om side. Er det virkelig mulig?

Unik ordning
I kveld tar vi også turen til Finnmark, og vi hører om en unik ordning som ble etablert der på 2000-tallet. Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen har nettopp til hensikt å slå fast hvem som har eiendomsrett til land og vann. I loven ble det uttrykkelig sagt at det skulle tas hensyn til samenes rettigheter som urfolk.

Etter 7-8 års arbeid kom kommisjonen i 2012 og 2013 med de første innstillingene, og her fikk reindriftsamene ikke medhold i kravet om eiendomsrett.

Samer i blokk
Vi er dessuten i Russland og treffer russiske samer som strever med å skulle leve som samer, der de i dag bor i blokkbebyggelse i byer. Fra gammelt av har de rettigheter til å fiske i elvene, men har ikke lenger noen steder å fiske.

Om serien
Denne serien i seks deler byr på nære møter med samiske familier og folk fra hele Nordkalotten. Lærere, kunstnere, restauranteiere, jurister og politikere forteller hvordan samene har kjempet en stille kamp for anerkjennelse.

Serien tar oss med til Murmansk og Kiruna, Kautokeino og Elgå, Kåfjord, Levi, Lillestrøm, Karasjok og Helsinki.

En samisk versjon vises påfølgende søndag.

Produsert av NRK med støtte fra Finlands YLE, Sveriges UR og Nordvisjonen(2013)
Prosjektleder: Lise Borchgrevink, tlf 917 29 649
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 23 04 70 00