Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 14. februar 1999 kl 17.35 Gudstjeneste i Fana kirke

Gudstjeneste i Fana kirke (t)

NRK1 søndag 14. februar kl 17.35
Gudstjeneste i Fana kirke

Gudstjeneste fastelavnssøndag
Den letteste veien er ikke alltid den riktige. Ikke for Jesus, ikke for oss. Dette er noe av det sokneprest Bjørn Nygaard preker om denne fastelavnssøndagen.
Fastelavnssøndag dreier seg om mer enn boller. Dette er søndag før faste, dagen da vi trekker pusten før fasten setter inn med askeonsdag. Denne dagen starter vi på en vandring. Nå ser vi ikke bakover mot jul, mot stall og krybbe, - vi ser fremover mot påske, mot kors og grav. Vi følger Jesus opp mot Jerusalem.

\"Se, vi går opp til Jerusalem\"
Når Jesus sier disse ordene \"Se, vi går opp til Jerusalem\", så er det noe langt mer enn en geografisk angivelse. Det er ikke turistguiden i Palestina som taler. For Jesus vet at han går lidelse i møte.
Det er en vei som disiplene ikke forsto noe av. De var redde for sin egen skjebne. Det stemte ikke inn i deres oppfatning av den lovede Messias. Det er en vei som vi aldri blir helt fortrolige med. Men det er nå en gang slik at det ikke alltid er den enkleste vei som er den riktige vei, - det er slett ikke alltid at den fører til målet.

Starter i dåpen
Vår etterfølgelse av Jesus starter i dåpen. Der knyttes vi til Jesus, og hans skjebne, der begynner et nytt liv. Ut av dåpsvannet vokser det nye liv, slik alt levende kommer fra dette element.
fastelavnssøndag, blåmandag, feitetirsdag, askeonsdag. I dag trekker vi pusten, forbereder oss på den vandring med Jesus som kan gjøre at vi får del i påskemorgens glede.
Det er sokneprest Bjørn Nygaard som forretter og kantor er Jostein Aarvik. Organist Jostein Aarvik medvirker sammen med Fana Kirkekor.
NRK2 søndag kl 17.35
Blir også sendt NRK1 i morgen kl 14.05

Bilde
Sogneprest Bjørn Nygaard.

Egenprodusert gudstjeneste fra Bergen
Regi: Terje Dale
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53


\0\0\0\0\0\0