Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 21. oktober 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Grenseløs natur i grenseland

Pasvik – grensedalen lengst i nord

Inntil for få år siden var grenselandet under den strengeste militære bevoktning. I dag beveger russiske og norske forskere seg fritt over grensen. (Foto: NRK)
Inntil for få år siden var grenselandet under den strengeste militære bevoktning. I dag beveger russiske og norske forskere seg fritt over grensen. (Foto: NRK)
I løpet av 100 år har naturen i Pasvik gjennomgått dramatiske forandringer. Pasvikvassdraget har gått fra å være vill natur til å bli Norges mest gjennomregulerte. Steinar Wikan er en naturens altmuligmann, og har levd nesten hele sitt liv i den grenseløse naturen. Han guider seerne gjennom dalens mangfoldige hemmeligheter, og avslører at Pasvik ennå rommer perler i form av urørt natur.

Grensedalen befinner seg lengst nord i landet, og like langt øst som Tyrkia. Den er en paradoksenes dal der den ligger inneklemt mellom Finland og Russland. Historisk er Pasvikdalen hjertet i øst-samenes tradisjonelle rike. To ganger i løpet av forrige århundre rullet store kriger gjennom landskapet. Og inntil for få år siden var grenselandet under den strengeste militære bevoktning. I dag beveger russiske og norske forskere seg fritt over grensen. Gruvedrift er etablert på begge sider av grensen, samt et stort nikkelverk på russisk side.

Miljøsenter og naturreservat
Det ti år gamle Svanhovd miljøsenter er blitt hjerte og sjel i det som skjer i dette naturens grenseland. Både forskere, politikere, miljøengasjerte ungdommer og besøkende fra mange land, kommer til dette vakre og moderne miljøsenteret. Her drives overvåking og feltarbeid knyttet til mus, fugler, bjørn, elg og elvemusling.

I skogene lever bjørn, elg og andre dyr som utgjør en felles viltbestand. Dette er en forvaltningsutfordring for tre land. For å ta vare på urskogen, og artene som lever der, ble Norges østligste nasjonalpark, Øvre Pasvik, utvidet i høst. I tillegg ble det opprettet et helt nytt naturreservat, Pasvik Zapovednik, som utgjør et stort sammenhengende verneområde på begge sider av grensen.

Den russiske taiga
Furuskogen i Pasvikdalen er en del av den russiske taiga. Det enorme arktiske skoglandet strekker seg østover helt til det fjerne Sibir. Derfor er dalen hjemsted for østlige fugle- og plantearter som ellers ikke finnes i Norge. Spesielle klimatiske forhold gjør at barskogen nesten når Ishavets kyst ved dalens utløp.

Egenprodusert naturprogram fra Faktaavdelingen
Prosjektleder Naturredaksjonen Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83