Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 22. januar 2008 kl 23.40 Ut i naturen: Europas siste villrein

Reinen – vår tidlige innvandrer

- Det finnes ingen annen art i norsk fauna som har knyttet så mye kultur til seg som rein, sier professor Reidar Andersen Vitenskapsmuseet i Trondheim ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. (Foto: Marianne Jakobsen, NRK)
- Det finnes ingen annen art i norsk fauna som har knyttet så mye kultur til seg som rein, sier professor Reidar Andersen Vitenskapsmuseet i Trondheim ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. (Foto: Marianne Jakobsen, NRK)
- Norge har nå skjønt at vi er det eneste landet som kan ta vare på den siste fjellreinen. Det finnes rein andre steder, men den nomadiske reinen knyttet til fjell, er det Norge som har ansvar å ta vare på!

Dette sier Reidar Andersen, professor ved seksjon for naturhistorie på
Vitenskapsmuseet i Trondheim. I "Ut i naturen" tar han oss med til Frankrike og landets hulemalerier som viser at reinen var der for 30 000 år siden.

De første "moderne" europeiske menneskene levde av rein. Reinen var den kapitalen hele kulturen var bygget på. Da isen trakk nordover, fulgte reinen etter, og menneskene fulgte reinen. Reinen i Norge er kosmopolitten som ble nordboer.

Europas sørligste villrein
Programskaperne Bjørn Haavind, Per Ole Lindhjem og Marianne Jakobsen fra NRK Sørlandet har satt fokus på Europas sørligste villreinstamme – i Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiene. Der er "alle" for villreinen.

Men det er ulike meninger om hvilke hensyn vi må ta for at det fantastiske dyret skal overleve. Derfor trengs kunnskap. Forsker Olav Strand er opptatt av å samle informasjon om blant annet hvor reinsdyrflokkene beveger seg. Derfor utstyres noen reinsdyr med GPS-sendere.

Villreinlandet krymper
Nå er reinen under press, ikke minst fra den økende hyttebyggingen i villreinkommunene. Viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Vest-Agder har arbeidet med fjellrein i 25 år. Han mener trusselbildet aldri har vært verre. Ikke minst fordi klimaendringene med høyere temperaturer vil gjøre villreinlandet mindre.

Rein-terminalen Norge
Professor Reidar Andersen mener at norske myndigheter er klar over problemene arten har. Norge har undertegnet internasjonale avtaler hvor vi forplikter oss til å ta vare på villreinen.

- Det finnes ingen annen art i norsk fauna som har knyttet så mye kultur til seg som rein. Det startet i Frankrike, og vi kan følge reinen oppover langs hele det europeiske kontinentet. Det er vi som har den nå til slutt, og vi må ta vare på den, sier Andersen.

Ekstremdyret
I "Ut i naturen" viser han hvordan villreinen er tilpasset ekstreme forhold. Den er det eneste klauvdyret som føder kalv på vinterføre. Hvert hår i pelsen er fullt av luft. Den har klauver som fungerer som supertruger.

Villreinen kalles "fjellets nomade" fordi den er avhengig av å forflytte seg over store områder. Den bruker nemlig ulike beiter til forskjellige tider på året.

Program fra Naturredaksjonen, NRK Sørlandet
Programleder: Bjørn Haavind, tlf 90945732
Programleder: Per Ole Lindhjem, tlf 38121212
Programleder: Marianne Jakobsen, tlf 38121212
Redaktør: Terje Dale, tlf 91 53 24 30
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57