Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 7. desember 1999 kl 19.35 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)


NRK1 tirsdag 7. desember 1999 kl 19.35
Schrödingers katt

Miljøgifter i elektroniske apparater
Forskere går nå ut og advarer mot kjemikalier, såkalte brommerte flammehemmere, som har til oppgave å hindre utvikling av brann i tv-apparater, PC-er, kopimaskiner og annet kontorutstyr. Kjemikaliene, som renner ut av de elektroniske apparatene, viser seg å være miljøgifter i slekt med DDT og PCB.
Schrödingers katt setter fokus på problemet i kvelden sending. Vi møter blant andre professor ved Norges Veterinørhøgskole, Janneche Utne Skåre og stipendiat ved Statens institutt for Folkehelse, Cathrine Thomsen.

Kjemikaliene har global spredning. De tas opp i næringskjeden og lagres i fettvev. De er påvist hos hval som henter sin føde på flere hundre meters dyp.
Etter at forskere har påvist at der er en dramatisk økning av kjemikaliene i morsmelken gjennom de siste 25 år, har Verdens Helseorganisasjon anmodet sterkt om å ta dem ut av bruk.
Innslaget er ved Sverre Krüger, og programleder er Gry Beate Molvær.

NRK1 tirsdag kl 19.35

Bilde (Via Scanpix/Internett)
1. Stipendiat ved Statens institutt for Folkehelse, Cathrine Thomsen.
2. I kveldens innslag om brommerte flammehemmere møter vi professor ved Norges Veterinærhøgskole , Janneche Utne Skåre.

Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123