Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 13. juli 2008 kl 11.03 Gudstjenesten fra Molde domkirke

Jazz i Molde domkirke

Molde domkirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
Molde domkirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gudstjeneste fra Molde domkirke, Møre og Romsdal.
9. s. e. pinse: Matt. 7, 21-29.

Domprost Øystein Bjørdal.
Sokneprest Harald Kjell Sunde.
Domkantor Magnus Moksnes Myhr.

Koret Vivace deltar - dir. Tor Havnevik.
Husorkester med John Erik Brakstad som leder.

Salmene er fra Norsk salmebok: 41 (S-97). 552. (-). 642.

Det er salmene Himlen blåner for vårt øye, Dype, stille, sterke, milde, Guds dyrebare ord og Når vi deler det brød.

Tekstleser er Elen Gilje Aarseth.

Gudstjeneste fra Molde domkirke 13.07.08

Molde Kirke 1661-1887
Molde har hatt tre kirker. Den første stod ferdig i 1661-62 og var en enkel korskirke bygd i tre. Den ble fornyet og oppusset omkring 1840, men neppe til det bedre. Kirkens rike utstyr ble kastet ut og solgt på auksjon som gammelt skrap.

Som kjent ble Molde by et krigsmål i aprildagene 1940. Hit kom kongen, kronprinsen og regjeringen med Norges Banks gullbeholdning. Byen ble hardest bombet 29. april - da hele sentrum brente og kirken stod som en luende fakkel i flammehavet. Altertavlen var på det tidspunkt brakt i sikkerhet, og trekorset fra den første kirken ble reddet ut av flammene.

Molde Kirke 1957-1983
Allerede 30. juli samme år forelå det i formannskapet en henstilling fra menighetsrådet om å oppnevne en komité for bygging av ny kirke, men planene kunne ikke gjennomføres før etter krigen.

I 1945 ble det utlyst en konkurranse mellom innbudte arkitekter om forslag til nytt kirkebygg. Finn Bryn vant konkurransen med forslaget Kontemplasjon.

Det viste en toskipet langkirke i gotisk stil, eget klokketårn og plass til kapell på nordvestsiden.

Av praktiske grunner ble den nye kirken plassert litt lenger vest i forhold til den gamle kirketømten. 18. juni 1953 kunne biskop Arne Fjellbu legge ned grunnstenen til den nye kirken, og byggingen var i gang.

Mange moldensere var nok spent på hvor den gamle altertavlen skulle plasseres. En prøveopphengning viste at Axel Enders alterbilde ikke passet i koret i den nye kirken.

Det ble derfor plassert på fondveggen i sideskipet, og det gamle trekorset som var reddet ut av to kirkebranner, fikk plass på veggen bak døpefonten.

Disse minnesmerker fra Moldes to første kirker har vært pietetsfullt hegnet om av byens folk. Molde kirke ble innvidd i desember 1957 og er en toskipet langkirke med inngang fra vest. Kirkerommet er 65 m langt, 25 m høyt og rommer 900 sitteplasser.

Symboler og tegn
Takdekorasjonene er utført av Carsten Lien og forestiller julenatt. Koret er formet som en apsis (halvrunding) med en høy tårnkjegle som utvendig er koppertekt. Innvendig er veggene dekket av lyseblå italiensk mosaikk.

Korset på alteret er av Stinius Fredriksen og symboliserer den seirende Kristus med de fire evangelistene på korsarmene. Over har vi treenighetssymbolet - Guds øye. Korgulvet har innfelt kirkelige symboler.

Prekestolen er polygonal (mangekantet), og utskjæringene forestiller pinsedagens ildtunger. Det er John Schevik som har skåret prekestolen, korset på alteret og galleribrystningen.

Døpefonten er i bronse - med duen over som Hellig-Åndsymbol. Vestveggen over orgelet er dominert av Finn Bryns vakre glassmaleri «Betlehemsstjernen».

Glassmaleriene på nordveggen er det Oddmund Kristiansen som er mester for. Y-tegnet i maleriene symboliserer menneskenes lengsel mot Gud, mens de nedadvendte Y-tegn og korstegn betegner Guds svar til menneskene.

Kirkerommet er forøvrig rikt på kristne symboler og tegn.

Orgelet har 52 stemmer, utnyttet til 60 klingende registre fordelt på tre manualer og pedal.

Klokketårnet er frittstående, ca. 50 m høyt og ender i en kopperkledt pyramide. Kirkeklokkene er fra Nauen klokkestøperi utenfor Tønsberg og har tre hovedklokker og et klokkespill på 26 klokker. Klokkespillet er en gave fra Romsdals Fellesbank A/S og Sparebanken Romsdal.

Kirkekapellet på nordvestsiden av kirkebygget rommer ca. 80 sitteplasser. Kirken har også en kirkestue som tar omkring 200 mennesker.

Molde Domkirke
I 1983 ble Møre utskilt som eget bispedømme. Molde ble stiftsstad og kirken ble domkirke, og 18. september samme år ble Ole Nordhaug i nærvær av H. M. Kongen vigslet til biskop i Molde Domkirke. Odd Bondevik ble vigslet til ny biskop i Møre 17. november i 1991 i nærvær av H. M. Kongen. Et nytt orgel ble bygd av Rieger orgelbau i Østerrike og levert i 1999.

Opplysningene er hentet fra en brosjyre om Molde domkirke.


LENKER
  • Gudstjeneste fra Molde domkirke 13.07.08