Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 13. april 2004 kl 23.10 Utsyn: Jihad - islams sverd eller svøpe?

Jihad – tveegget sverd?

Kveldens amerikanske dokumentar undersøker hva jihad – hellig krig – innebærer i islam, og hvordan utøvelsen av jihad skjer i den islamske verden.

Er jihad en religiøs plikt pålagt muslimer til å utbre islam gjennom å føre krig? Går budet i så fall så langt som til å inkludere bruken av selvmordsbombere i kampen for en sak?

Jihad og ekstremisme
Afghanistan, Indonesia, Iran, India, Storbritannia står på agendaen i "Utsyn". Dessuten besøkes islamske skoler i Midtøsten som oppdrar nye generasjoner til jihad.

Søkelyset rettes mot en ekstremistgruppe i Indonesia som likviderer turister, og dokumentaren undersøker om det finnes teologisk belegg for slike handlinger i islam. Forsvarer eller oppmuntrer Koranen til angrep på ikke-troende i den hensikt å nå et spesifikt politisk mål?

Moderate og radikale
Foregår det i dag så å si en kamp innad om islams "sjel"? Dokumentaren undersøker hvilke radikale elementer innen islam som er de dominerende, og hvordan de søker å bekjempe de mer moderate i kampen om i hvilken retning islam skal gå.

Innkjøpt amerikansk program
Originaltittel: JIHAD - The Sword of Islam
Regi: Kabir Khan
Produksjon: TeleProductions International Ltd., Moving Picture Company (2003)
Kontakt i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57