Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 8. juli 2000 kl 20.10 Ragnhild Veire Berg presenterer

Hovedscenen

NRK2 lørdag 8. juli kl 20.10
Hovedscenen: The art of Piano - vårt århundres største pianister

Musikkens aristokrater

Hovedscenen byr på et stort historisk dokument i kveld - om vårt århundrets største pianister. Her får seerne stifte bekjentskap med blant andre Rubinstein, Gould, Kempff, Arrau, Gilels og Richter.

Kveldens program belyser på hvilke måter disse bemerkelsesverdige kunstnerne har satt sitt preg på dagens musikkliv, deres unike tolkninger, opptaksteknikker og de forskjellige \"skoler\" som har preget deres spillestil. I denne to timer lange dokumentaren får vi oppleve pianister som Rubinstein, Gould, Kempff, Arrau, Gilels og Richter - for å nevne noen få av de mest toneangivende, samt en rekke av vår tids pianister som bidrar med kommentarer.
Programmet blir presentert av Ragnhild Veire Berg.

Takk til Pythagoras
Kanskje er strengeinstrumentene musikkens aristokrater fordi det er der strålene fra sfærenes musikk skjuler seg. Pythagoras fant oktavens iboende hemmeligheter og beskrev tonene ved strengenes lengde, og utviklet dermed aritmetikken. Ikke rart da at menn i industrialismens tid måtte finne sine egne og spesifikke løsninger på det. De oppfant den moderne klavermekanikken, og siden har de beundret og gasjert høyt de mennesker som har brukt denne teknologien i sin kunstart. Klaveret er på mange måter den perfekte kombinasjon av menneske og mekanikk.

Franz Liszt - den første kjendis
I Wiens høyeste sirkler konkurrerte Beethoven med sine samtidige om hvem som var den flinkeste pianisten. Selve avspranget foretok Franz Liszt, som var sin tids kjendis - i levende live like omspunnet av myter som Elvis Presley i dag. Flere kvinner i hans krets skrev romaner om ham, og han fikk et rykte som intet menneske kunne leve opp til.
Dermed var det gjort. Pianistene ble musikkens overmennesker. Det var den nye klavermekanikken som gjorde det.

Mens det langt inn i vårt århundre var en rekke pianofabrikker, gjenstår det i dag hovedsakelig to: Yamaha og Steinway. Det er ingen tilfeldighet at den ene er japansk og den andre amerikansk.

Tidligere har Hovedscenen sendt programmene \"The Art of Conducting\" og \"The Art of Singing\" med begeistret publikumsrespons.

NRK2 lørdag kl 20.10
Tidligere sendt 25.9.99

Fransk produksjon
Presentert av Arild Erikstad
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83