Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 22. mai 2000 kl 23.20 Den absolutte sannhet: Konspirasjoner

Den absolutte sannhet: Konspirasjoner (t


NRK 1 mandag 22. mai kl 23.20
Den absolutte sannhet (1:4): Konspirasjoner

Styrt av Gud

Den katolske kirke er verdens eldste institusjon og en av de mektigste med nærmere 1000 millioner tilhengere fra alle sosiale lag og politiske oppfatninger. BBC Worldwide har laget en dokumentarserie i fire deler om Kirkens innflytelse de siste 40 årene, fra den viktigste kirkepolitiske hendelsen i det 20. århundret, det annet Vatikankoncilet på 60-tallet.

Det var da pave Johannes XXXIII, uten å rådføre seg med Kirkens konservative administrasjon, innkalte 2500 prester fra hele verden for å diskutere Kirkens rolle i samfunnet.

Vatikanet er maktsentrum med påtagelig innflytelse i verdenspolitikken. Den katolske kirkes ledere, Paven og kardinalene, føler at de er styrt av Gud. De ser sine beslutninger i evighetens tidsperspektiv. Kirken bestreber seg på å ha de rette svarene i viktige livsspørsmål og mener den sitter inne med den absolutte sannhet. Men Vatikanets maktstruktur er gammeldags og hierarkisk, og en tilpasning til forandringer i de ytre forholdene i verden har vist seg å være vanskelig.

Dokumentarserien handler om storpolitikk og ideologiske overbevisninger, fra det framgangsrike korstoget mot kommunismen, via den såkalte befrielsesteologien i Sør-Amerika, der en del av det katolske presteskapet tydelig stilte seg på de fattiges side, til dagens iherdige motstand mot barnebegrensning.

I det første programmet i serien fortelles historien om hvordan kurian, Den katolske kirkes administrative ledelse, forsøker å hindre den modernisering av Kirken som pave Johannes XXIII ville drive fram. Da pave Paulus VI i 1968 gjennom \"Humanae Vitae\" fastslo at Den katolske kirke ikke kunne godta prevensjonsmiddel, havnet millioner av troende katolikker i et dilemma. Noen forlot Kirken, men de som ble igjen, stilte seg spørsmålet om Paven og Vatikanets ledelse virkelig satt inne med den absolutte sannhet.

NRK1 mandag kl 23.20

Bilde
Pave Johannes XXIII

Britisk dokumentarserie i fire deler fra BBC Worldwide
Pressekontakt i Fakta/Innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123