Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 6. april 2004 kl 22.05 Made in Denmark: Bombeskjold i Bagdad

Menneskelige bombeskjold

Da krigen i Irak var ved å bryte ut noen uker før påske i 2003, befant allerede et par hundre unge mennesker fra Vesten seg i Bagdad for å være levende bombeskjold. Et dansk tv-team møtte noen av dem der og da. Av de ca. 200 ungdommene holdt 60 ut fram til krigsutbruddet.

Blant de unge idealistene som hadde tatt seg fram til Bagdad, møtte DR TV bl.a. danske Peter. Han var som de andre kommet fordi han ønsket å bidra til å stoppe krigen. Noen av de levende bombeskjoldene ville oppsøke typiske bombemål som elektrisitetsverk, petroleumsanlegg, vannverk etc. Andre var innstilt på å tilbringe tiden i humanitære virksomheter som sykehus og skoler. Peter ville gjerne komme til et sykehus.

Utplasseringen skjedde med assistanse fra irakiske myndigheter, og Peter ble tatt med til et
barnehospital. Om han ikke hadde reist til Bagdad og stilt opp, ville han aldri mer kunne se seg selv i øynene. Dette var begrunnelsen Peter ga for å være et levende bombeskjold.

De fleste på barnehospitalet hadde leukemi. Antakelig framkalt av uranen som lå spredt omkring etter bombingen under den første golfkrigen.

Folket, ikke regimet
Bombeskjold-gruppen gjorde det klart at det ikke var regimet de støttet, men det irakiske folket. Og at de så godt de kunne, forsøkte å holde seg unna å være med på noe som luktet av Saddams regime, eller å bli brukt til propagandistiske formål av regimet.

Men det hendte at de ble det likevel. Millioner av tv-seere kunne se dem da de havnet på skjermen. Som da en buss med levende våpenskjold ankom et el-verk hvor en demonstrasjon for det sittende styret pågikk. At det skulle være slik, var ikke bombeskjoldene informert om. Likevel stilte noen av dem seg opp sammen med demonstrantene.

Klabb og babb
Mens DR TV intervjuet engelske Philip som var kommet til Bagdad for å være bombeskjold, blandet Iraks sikkerhetspoliti seg plutselig inn i situasjonen. De forlangte å se alle opptakene, og gjorde oppmerksom på at det forelå forbud mot filming av bombeskjoldene.

Denne og andre episoder bidro til en generell frustrasjon blant ungdommene som var kommet for å være bombeskjold. Mange begynte nå å forlate landet via Jordan. Ved krigens utbrudd 20. mars i fjor var det fortsatt 60 ungdommer igjen av dem som var kommet for å være bombeskjold.

Dansk utvekslingsprogram
Originaltittel: "Made In Denmark: Bombeskjold i Bagdad"
Produksjon: DR TV (2003)
Kontakt i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57