Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 21. desember 2005 kl 22.10 Der vinteren er velstand

Klimaendringer truer urfolk

Kysten i Alaska eroderer på grunn av klimaendringene. Urfolket må rømme. (Foto: NRK)
Kysten i Alaska eroderer på grunn av klimaendringene. Urfolket må rømme. (Foto: NRK)
- Om vi mennesker ikke tar vare på jorden, vil jorden ta vare på seg selv. Og da er vi ikke velkommen lenger. Menneskeskapte klimaendringer forandrer naturen i nord. Nå har naturen til gjengjeld allerede begynt å forandre livet til menneskene i Arktis.

I arktiske strøk varmes klimaet opp ti ganger fortere enn i resten av verden. På Grønland er vinter blitt til sommer, og hunder som ikke lenger kan brukes til transport, blir avlivet. Der det før var is, fiskes det nå fra båt. Forskere mener det bare er et forvarsel.

Urbefolkningen rammes hardt
Mange trodde at klimaendringene ikke ville merkes før om mange år. De tok feil. Klimaendringene skjer i dag, og det er urbefolkningene i Arktis som opplever forandringene.

I dokumentaren blir vi med på en reise rundt Arktis. Vi møter urfolk som opplever at livene deres blir truet av mildere klima. I Finnmark regner det midt på vinteren. Her er reineiere redde for at deres tradisjonelle nomadeliv kan gå tapt. På Grønland venter inuittene forgjeves på at havet skal fryse. Uten is er de nødt til å avlive trekkhundene som gjennom generasjoner er brukt til fangst og fiske på isen. I Alaska opplever folk at landsbyer blir skylt ut på havet. Isen som før beskyttet landsbyer mot vinterstormene, er borte. Nå må urfolk i Alaska evakuere til andre områder.
Urfolket i Arktis frykter at de er den siste generasjon som lever av tradisjonell fangst og fiske.

Programansvarlig er den samiske programskaperen Ole Rune Hætta (31). Han er tidligere kjent fra programseriene "Hillagurra" og "Kakaos TV-show" på NRK1.

Egenprodusert dokumentarprogram fra NRK Sami (2005)
Programskaper: Ole Rune Hætta, tlf 97 73 35 50,
Prosjektredaktør: Jan Roger Østby, tlf 48 14 46 96.
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup, tlf 23 04 77 51/92 01 55 79,