Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 7. juni 2009 kl 09.30 Språkteigen

Romerne brukte SMS-språk

LOL, IMO og VP. Dette er vanlige forkortelser som de fleste aktive chattere kjenner til. Men denne typen forkortelser er ikke noe dagens unge skribenter har funnet på. Studenter i middelalderen og steinhuggerne i det gamle Rom gjorde akkurat det samme.

Hvordan skal man vite om det heter i et sted eller på et sted? Det er det faktisk umulig å si. Den eneste regelen som finnes er at de gamle har rett.

Hvordan henger ordet gjær sammen med Jostedalsbreen? Det er utrolig hva som henger sammen i språket.