Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 18. mai 2008 kl 07.03 Sølvsuper

Pågangsmot i høy alder

Foran fra venstre: Solveig Ludvigsen, Gro Andreassen og Else Svalastoga. Bakerst fra venstre: Elisabeth Thomsen, Bengt Fogh (foto: NRK / Haakon D. Blaauw).
Foran fra venstre: Solveig Ludvigsen, Gro Andreassen og Else Svalastoga. Bakerst fra venstre: Elisabeth Thomsen, Bengt Fogh (foto: NRK / Haakon D. Blaauw).
Det er friske damer med pågangsmot og godt humør. På møtene våre har vi det virkelig hyggelig og jeg koser meg sammen med "de gamle damene", slik jeg selv kaller dem.

Jeg er med mine 70 år en av de yngste, gjennomsnittsalderen ligger nok på omkring 80 og det forteller også litt om hvordan det er med rekrutteringen, sier Solveig Ludvigsen som er leder for dameforeningen ved Kong Haakons Kirke i København

I søndagens Sølvsuper tar programleder Haakon D. Blaauw lytterne nok en gang med til København. Denne gangen blir det et møte med en håndfull personer som gjør en stor innsats for den norske kirken og miljøet rundt denne.

- Da jeg for 10 år siden ble spurt om å være leder i dameforeningen, tvilte jeg sterkt på om jeg kunne påta meg det. Etter å ha tenkt meg litt om sa jeg ja, og jeg angrer ikke. Vi har det virkelig fint både når det gjelder det sosiale samværet og det vi skal arbeide med. Vårt hovedarrangement er den store julebasaren som med årene er blitt en viktig inntektskilde for kirkens drift.

60 år i København
Solveig Ludvigsen kom med sin norske mann til København for 46 år siden. Andre av frivillighetsarbeiderne har vært der lengre. Blant disse er Elisabeth Thomsen som i 1952, altså for 56 år siden, ble sendt fra Utenriksdepartementet i Oslo til København med oppdrag å arbeide ved ambassaden i to måneder. Hun endte opp som norsk konsul.

Gro Andreassen, som vi også møter i dette sølvsuperprogrammet kom til København i 1954, og skulle bare være der i ett år, mens Else Svalastoga kom dit sammen med sin norske mann for 60 år siden!

- Min mann ble ansatt som den første professor i sosiologi ved Universitetet i København, forteller hun og hun husker også grunnstensnedleggelsen til Kong Haakons Kirke.
-Jeg har et tydelig bilde av mine første 17. mai-feiringer i København.

Vi fikk til et lite 17. mai-tog og gikk rundt flaggstangen ved Norges Hus, nabobygningen til Kong Haakons Kirke. I dag kommer flere tusen nordmenn til 17. mai-feiring på kirken og av plasshensyn må gudstjenesten den dagen legges til nabokirken!

Svært lærerike
Med sine 82 år beviser Bengt Fogh at alder ikke er noen hindring når det gjelder å gjøre en innsats for miljøet omkring kirken. Han er dansk, kommer fra nord-Jylland, er gift med en norsk dame og har tidligere hatt en regntøyfabrikk.

- I 1991 fikk jeg en forespørsel fra sjømannspresten om jeg kunne tenke meg å bli med i en komitè somskulle ta seg av vedlikeholdet i og omkring kirken. Kirken var ganske nedslitt, men hadde en god "image". Derfor har vi møtt stor velvilje både hos leverandører og givere og for meg har disse 17 årene vært svært lærerike, sier 82-åringen!

NRK P1 Sølvsuper søndag 18. mai kl. 07.03.

Programmet er ved Haakon Dirk Blaauw