Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 17. april 2011 kl 11.00 Familiegudstjeneste fra Olsvik kirke i Bergen

- Hele livet på ei kort uke


- Påskebudskapet inneholder hele livet på ei kort uke, sier Gunnar Kolaas. I år inviterer han hele nasjonen til kirka si, for å feire påskens høytidsdager.

Kolaas er sogneprest i en av Berges drabantbyer, hvor 30 ulike nasjonaliteter er representert. På en vanlig søndag, pleier det å være om lag 150 mennesker i benkene i Olsvik kirke. I løpet av årets påske vil om lag en million nordmenn «besøke» kirka gjennom TV og radio.

- Vi jobber hele tiden med å finne en felles måte å beskrive livet på, når vi i utgangspunktet møter så forskjellige mennesker. Jeg tenker ofte på hvordan vi kan gjøre kirka mer tilgjengelig. Det er derfor en flott utfordring for oss å skulle være påskekirke på NRK, sier Kolaas.

Trenger kirka
Tradisjonen tro, overfører NRK tre påskegudstjenester på TV og radio.

Sendingene fra Olsvik kirke, starter palmesøndag, med familiegudstjeneste. Menighetsprest Arve Hansen Haugland og kantor Rune Johnsen Klevberg deltar. Olsvik tensing og Olsvik kirkes barnekor bidrar med sang.

Langfredag er det pasjonsgudstjeneste med sokneprest Gunnar Kolaas, hvor lidelseshistorien blir lest, og kantor Rune Johnsen Klevberg og cellist Johann Sebastian Blum spiller fra Wim Kamps verk "Passio".

Første påskedag er det høytidsgudstjeneste med sokneprest Gunnar Kolaas og kantor Rune Johnsen Klevberg. Olsvik kirkekor og en blåserkvintett deltar også.
- Jeg føler at jeg trenger kirka i påska. Jeg må være der hvert år, og leve meg inn i dramaet rundt Jesu død og oppstandelse, sier Kolaas

Større utfordring
For mange nordmenn er det likevel ikke like naturlig å besøke kirka i påskehøytiden, som det er det i jula. Det ser soknepresten i Olsvik også.'

- Det er nok lettere å forholde seg til julen, med en vakker historie og et lite nyfødt barn. Påskebudskapet er en større utfordring, fordi det inneholder både smerte, død og oppstandelse, sier årets påskeprest i NRK, Gunnar Kolaas.

Egenproduksjon 2010
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 15 86, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900