Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 1. januar 1999 kl 17.30 Prestefruen i Sameland

Prestefruen i Sameland (t)


NRK1 Nyttårsdag fredag 1. januar kl 17.30
Prestefruen i Sameland

Prestefrue på Finnmarksvidda
For vel 75 år siden dro ekteparet Alf og Margarethe Wiig fra Bergen til Karasjok. I dag sier den 96-årige Margarethe Wiig at hennes møte med Sameland var en stor kulturkollisjon.
Som ung prestefrue fikk Margarethe Wiig usedvanlig god kontakt med samiske barn. Hun oppdaget fort hvilken urett de samiske barn hadde vært utsatt for i de norske skolene.
Daglig kom samebarna innom prestegården for å se billedbøker. Billedbøker var alt fra bøker til kataloger og hefter. Prestefruen registrerte fort at barna ikke var riktig fornøyd, for ofte sukket de og sa: \"Har du ingen bok om oss?\" Slik ble hun oppmerksom på behovet for samiske bøker.

Innkvartert på prestegården
I syv skoleterminer var prestefruen \"mor\" for barn som kom fra avsidesliggende steder. De var nemlig innkvartert på prestegården. I løpet av denne perioden fikk hun særlig oppleve hvordan fornorskningspolitikken fungerte innen skoleverket. Mang en gang var både barna og Margarethe Wiig på gråten når leksene skulle gjøres, for alt var på norsk. Vel lærte de bokstavene, men de forsto ikke meningen av det de leste på norsk, minnes Margarethe Wiig.
Uten å være pedagog forstod Margarethe Wiig viktigheten av å lære sitt eget morsmål først. Når hun første gang påpekte behovet for en samisk lærebok ble hun rett og slett avvist av skole-myndighetene i Finnmark. Etterhvert måtte hun selv ta kampen for en samisk ABC. Det er denne kampen vi får grundigere kjennskap til i programmet \"Prestefruen i Sameland\". Programmet er ved Johs. Kalvemo.
NRK1 fredag kl 17.30

Bilde elektronisk via NTB/Data-tv/Internett
Ekteparet Alf og Margarethe Wiig kledde seg i tradisjonelle samedrakter når de kom til Karasjok. (Foto: Anna Næss).

Egenprodusert samisk program
Ved: Johs. Kalvemo
Pressekontakt: Anna- Marie Normann, tlf. 23 04 78 53