Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 23. april 2000 kl 22.25 Landet under palmene

Landet under palmene (ttv)Påsken 2000

NRK1 1. påskedag søndag 23. april kl 22.25
Landet under palmene

Mette Janson i India

22 år etter at hun og kollega Anne Torjusson Diesen besøkte India, er Mette Janson tilbake i delstaten Kerala på Deccans sørvestkyst for å se hvordan det har gått med familiene NRK-teamet besøkte i 1977. Det blir et spennende gjensyn med kvinner som hadde få midler og muligheter, men som hadde drømmer og ikke minst håp for seg og sine barn.

Målet med den første turen til India var å lage et program om kvinner under fattigdomsgrensen. - I fattige familier er det faktisk kvinnene som livnærer familien, mannen ser ut til å bli handlingslammet når problemene tårner seg opp, forteller Mette Janson, som også ville se hvordan den norske fiskerihjelpen gjennom Norad virket inn på kvinnenes arbeidssituasjon.

Det var i to av Keralas mange fiskelandsbyer den første norske bistanden til et u-land ble satt i gang i 1953. Bistanden ble gitt med tanke på å utvikle kystfisket og å fremme det indiske folks økonomiske og sosiale velferd. De viktigste arbeidsplassene for kvinner i Kerala har vært i tilknytning til fisket og til produksjonen av tau som utvinnes av fibrene på kokosnøtter. Det er ikke for ingenting at Kerala også kalles Palmelandet. Det er uhyre grønt og frodig, faktisk ett av de tettest dyrkede områder i India. Ikke noe av dette arbeidet var godt betalt, men nok til at familien holdt hodet over vannet. Det var nettopp kvinner som jobbet på disse feltene det forrige programmet kom nærmere inn på.

Gjensyn med India
Nå er altså Mette Janson tilbake i India for å se hvordan det har gått med menneskene hun møtte for 22 år siden. Sammen med fotograf Bengt Kristiansen beskriver hun livet i dag i forhold til tidligere. Ved hjelp av nytt og gammelt stoff får vi et interessant innblikk i gleder og sorger i hverdagen. Hva har skjedd i alle disse årene? Vil hun møte igjen de samme menneskene? Hvordan ser landsbyene ut i dag? Har kvinnene det bedre økonomisk enn i 1977? Og ikke minst, hvordan klarer neste generasjon seg?

- Det gledelige er at alle har stort sett fått det bedre. Dels naturligvis som en følge av den almene utviklingen. Noen av døtrene til kvinnene vi møtte har fått seg god utdannelse, sier Mette Janson, og påpeker at Kerala trolig er den delstaten i India der de fattige ikke har det så verst. Indias tettest befolkede stat har alltid vært politisk radikal. Kommunistpartiet har hatt makten i lange perioder siden 60-tallet. Kerala har det beste offentlige helsevesenet og den laveste analfabetismen i landet. Men historisk sto kvinnene sterkere tidligere, den gang de hadde såkalt matrilineær arverett, altså at eiendom gikk i arv fra mødre til døtre.

NRK1 1. påskedag søndag kl 22.25

Bilde
1. Beatrice er en av kvinnene som Mette Janson møter igjen etter 22 år. I alle år har hun tjent til livets opphold ved å selge fisk., mens mannen har vært arbeidsledig. (Foto: Bengt Kristiansen).

2. Økonomen og forskeren Leela Gulati var Mette Jansons veileder i India. (Foto: Bengt Kristiansen).

3. Under den hinduiske kvinnefestivalen, Pongolafestivalen, samles kvinnene i sentrum av Trivandrum, hovedstaden i Kerala, hvor de koker og ofrer til gudinnen Revi. (Foto: Bengt Kristiansen).

4. I idyllliske omgivelser sitter kvinnene og banker hamp. (Foto: Bengt Kristiansen).

For 20 år siden satt kvinnene og håndspant ved svære rokker. På bildet ser vi noen av de 50 kvinnene som jobber ved det nye mekaniserte spinneriet. (Foto: Bengt Kristiansen).


Egenprodusert dokumentar
Ved Mette Janson og Bengt Kristiansen
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123
1