Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 25. desember 2010 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste i Uranienborg kirke i Oslo

Musikalsk jul i Uranienborg kirke


Rett bak kongens slott ligger årets julekirke i NRK. Julemusikken burde være godt ivaretatt; menigheten har nemlig sitt eget profesjonelle orkester!

"Sinfonia Uranienborg" ble dannet ut fra et ønske om å utvikle menighetens musikalske uttrykk. Orkesteret ledes av den kjente dirigeenten Alf Årdal, og vil sørge for at julen toner ekstra vakkert ut til landets tv-seere og radiolyttere i år.

Nytt orgel
I tillegg til eget orkester har Uranienborg kirke også nytt orgel. Instrumentet ble plassert i kirken i fjor og er et av Norges beste og største orgler. Under årets julegudstjenester trakteres det av kirkens kantor og musikalske leder, Inger-Lise Ulsrud.

Når gudstjenestene på julaften og 1. juledag i tillegg vil bli preget av kor,og klokkespill fra kirkens tårn, så ligger det an for en musikalsk jul fra Uranienborg kirke.

Himmelborg
Navnet Uranienborg, betyr "himmelborg". Over inngangsdøren står det skrevet "Her er Guds bolig. Her er himmelens port". Og kirken er også laget ut fra et ønske om å invitere den besøkende til å vandre fra byen og livet mot den "himmelske by" som er avbildet i altertavlen.

Familiegudstjenesten julaften, ledes av kapellan Eirik Rice Mills. Under høytidsgudstjenesten 1. juledag deltar Mills sammen med sine prestekolleger Jan Oskar Utnem og Eva Marie Jansvik.

Egenproduksjon 2010
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 15 86, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900, info@nrk.no