Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 7. august 2003 kl 16.00 Norske filmminner: Over grensen

Et dystert krigsminne

Bjørn Sundquist som journalisten Arnfinn Madsen og Inger Lise Rypdal som Molly i
Bjørn Sundquist som journalisten Arnfinn Madsen og Inger Lise Rypdal som Molly i "Over grensen".
Den såkalte Feldmannsaken verserte som et blodig minne om jødeforakt i flere år etter krigen. I 1987 laget Bente Erichsen en film om drapet på det flyktende jødiske ekteparet.

Dette er altså ingen beretning om grenselosenes heltegjerninger. Tvert om, det er en historie fra krigstidens virkelighet som bekrefter jødenes svake sosiale status i det norske samfunn.

Ekteparet Jacob og Rakel Feldmann skulle rømme til Sverige i oktober 1942. De skulle hjelpes over grensen av to norske loser. Fem timer etter at ferden startet, kom gruppen til et lite skogstjern der det jødiske paret ble drept og ranet før paret ble senket i vannet.

Da likene fløt opp i mai året etter, var interessen for å finne gjerningsmennene relativt liten. Jødeaksjonen i Norge hadde skremt folk flest, og man ville nødig mase for mye om en slik betent sak.

Gjenopptatt og henlagt
Da krigen sluttet, ble saken gjenopptatt, for så å bli henlagt på nytt. Men deler av pressen ville ikke gi slipp på Feldmannsaken, og igjen ble saken tatt opp til ny etterforskning og til rettsbehandling. De to gjerningsmennene tilsto, men hevdet at de hadde handlet i nødverge. De var hjemmefrontsmenn og ble til slutt frifunnet på de viktigste tiltalepunkter.

Bente Erichsen skrev manus til filmen, og hun bygde sitt stoff på boken "Ekko fra Skriktjenn" av Sigurd Senje. Filmens handling knytter seg i første rekke til etterforskningen av saken, og samarbeidet – og etter hvert uenigheten – mellom de to hovedpersonene, journalisten Arnfinn Madsen (Bjørn Sunquist) og politietterforskeren Mikkel Årnes (Sverre Anker Ousdal).

Filmplanene ble møtt med interesse og motstand allerede før manuset var påbegynt, og senere ble det også klart at de to grenselosene som filmen berører, ønsket å gå til rettssak. Gjennom hele produksjonsprosessen var muligheten til stede for at filmen skulle ende i rettssalen. Saken endte imidlertid med forlik i oktober 1986.

Norsk spillefilm fra 1987
Regi og manus: Bente Erichsen
I rollene: Bjørn Sundqvist, Sverre Anker Ousdal, Ingerid Vardund, Inger Lise Rypdal m.fl.
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53