Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 29. april 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Slettebakken kirke, Bergen

Radiogudstjenesten

Slettebakken kirke, Bergen (foto: Menigheten).
Slettebakken kirke, Bergen (foto: Menigheten).
Gudstjeneste fra Slettebakken kirke, Bergen
3. s. e. Påske: 1. Pet. 1, 3-9.
Kapellan Lars Petter Eide.
Olav Øgaard (foto: NRK / Helge Helgheim).
Olav Øgaard (foto: NRK / Helge Helgheim).
Kantor Olav Øgaard.
Slettebakken motettkor.
Norsk salmebok: 301. 179. 195. 652. 642. 187.

Det er salmene:
Lovsyng vår Herre
Jesus lever, graven brast
Livet vant, dets navn er Jesus
Vårt sinn er fylt med glede
Når vi deler det brød

Tekstleser Sverre Trætteberg.
Slettebakken menighets blåsere deltar også.

Hør gudstjenesten fra Slettebakken kirke 29. april.

Om kirken


Slettebakken kirke er en arbeidskirke bygd i betong i 1970 og ligger på Landås ved Tveitevannet.

Kirken har et galeri, og orgelet har 16 stemmer. Kirken har to kirkeklokker (fra Nauen klokkestøperi i Tønsberg).

Det er plass til om lag 600 personer i kirken.

Om menigheten


Slettebakken menighet ønsker å være et sted for store og små. Her er alle velkommen til gudstjenester og andre arrengementer i kirken.

Noen gudstjenester er lagt opp for barn eller unge. Hver søndag samles menigheten til fellesskap med Gud og hverandre - uansett alder.

Det er åpen kirke hver torsdag mellom klokken 10 og 13 - unntatt i skoleferiene. Og her er alle velkomne til en prat med en av prestene eller menighetsarbeider - til en vaffel og en kopp te eller kaffe.

Hver torsdag er det også en enkel middagsbønn kl. 12.

Stor aktivitet


I Slettebakken mendighet er det stor akrivitet. Det blir arrangert Babysang for babyer mellom 3-11 måneder, og det er kurs over 10 ganger. Så er det et "åpent tilbud" for småbarnsforeldre som kommer sammen og snakker mens barna leker. Også her er det servering.

UTSLETT


er en "kortform" for ungdomsarbeidet som bl. a. består av ungdomklubb og ten-sing. "Pust i bakken" er et tiltak for ungdom over 13 år, der kirkedøren er åpen hver fredag, og de unge kan delta i ulike aktiviteter eller være med på samtale eller sitte i et stille rom for seg selv.

Menigheten har også speiderarbeid, mediegruppe, motettkor og aspirantkor, lederkurs, søndagsskole, cellegrupper, pensjonistarbeid og misjonsengasjement.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Slettebakken kirke 29. april.