Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 25. april 2011 kl 22.40 Historia om kristendommen

En stor begivenhet


Hvilken innvirkning har kristendommen hatt på Storbritannia? Teologen Dr Robert Beckford viser hvordan konverteringen til kristendommen i 6. hundreår vart den viktigste begivenheten i britisk historie.

Om serien
En ny religion ble født i Midtøsten for 2000 år siden. På sin vei til makt har den forandret måten vi tenker på, brakt frelse og håp til millioner av mennesker og død og destruksjon til utallige andre.

I kveld fortsetter den tankevekkende serien om den kristne troen. Vi får nye synspunkter på omstendigheter rundt kristendommens opphav og utbredelse – fra dens opprinnelse i Palestina via dens utbredelse i Romerriket, korstog, reformasjon, kolonisering og global ekspansjon fram til i dag. Hver film blir presentert av en kjent person som har dype personlige grunner for å delta i serien, noen er kristne, andre ikke.

Serien presenterer et alternativt syn på kristendommens historie og tar opp kontroversielle problemstillinger: Kristendommens destruktive forhold til sitt jødiske opphav, dens politiske kompromisser som offisiell religion i Romerriket, reformasjonens intoleranse, blodsutgytelser og splittelser og kristendommens rolle i skaping av nasjonal identitet. Hvordan kunne en kjærlighetsreligion bli en krigsreligion? Hvilke varige følger fikk korstogene for relasjonene med den muslimske verdensreligionen?

Den vitenskapelige revolusjonen og opplysningstiden har overtatt historien om verden, noe som har blitt den største utfordringen for kristendommen. Har kristendommen en framtid som verdensreligion?Britisk serie fra 2010. Sesong 1. (3)
Originaltittel: Christianity: A History.
Kveldens episode: Rome
Med programlederne Howard Jacobson, Michael Portillo, Dr Robert Beckford, Rageh Omar, Ann Widdecombe MP, Kwame Kwei-Armah, Prof Colin Blakemore og Cherie Blair.
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900