Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 26. august 2010 kl 20.15 Det brente skipet

Norges ukjente og storslåtte gravfunn


I kveld vises en unik dokumentar som rekonstruerer funnet av Norges hittil ukjente og kanskje aller største vikingskipsbegravelse. Som en del av gravritualet ble vikingskipet brent, men restene av skipet sier noe om at det må ha vært en viktig vikingkonge som ble gravlagt her.

Myklebustgraven fra Norfjordeid i Sogn og Fjordane ble funnet i 1847 og har en gang rommet det kanskje aller største vikingskipet som er begravet i Norge. Funnet av det store skipet har kommet i skyggen av funnene av de godt bevarte Gokstad- og Osebergskipene, fordi det kun er rester igjen av det.

Det er mange indikasjoner på at Myklebustgraven tilhørte kong Audbjørn av Fjordane som kjempet og døde i rikssamlingsstriden mot Harald Hårfagre i 876. På denne måten griper gravens historie direkte inn i de større omveltningene som preger vikingtidssamfunnet. Vikingtiden var en periode med konflikt og ufred, hvor den gamle norrøne religion og samfunnsorden tilslutt bukket under for nye ideer om sentralmakt og den nye religionen, kristendommen.

Ved hjelp av 3D animasjoner og uttalelser fra Norges fremste eksperter får man et godt innsyn i det viktige funnet.

Norsk dokumentar (2009)
Produsert av: Arkikon
Pressekontakt: Karoline Berg, tlf: 23042033/90108954
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900