Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

Gleder seg til TV-aksjonen

Dag Erik Pedersen og Helene er Sandvig er programlederne for TV-aksjonen på søndag. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Dag Erik Pedersen og Helene er Sandvig er programlederne for TV-aksjonen på søndag. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Programlederne Helene Sandvig og Dag Erik Pedersen er overbevist om at TV-aksjonen gjør verden til et bedre sted. De er klare til å lede årets viktigste direktesending på NRK1 søndag.

TV-aksjonen Drømmefanger er en nasjonal dugnad som engasjerer nær 100.000 frivillige. Under forberedelsene foran søndagens innsamling har de to programlederne blitt mektig imponert over innsatsen til alle de frivillige som er involvert.

– Alle som vi har møtt vil være med på å bekjempe vold mot kvinner. Vel så viktig som pengene vi får inn, er oppmerksomheten vi retter mot denne globale problematikken. I Norge har vi et mye bedre utbygd hjelpeapparat enn i mange andre land, men her kan vi i enda større grad være åpne om dette, sier Dag Erik Pedersen.

– Likevel har vi en lang vei å gå her hjemme når det gjelder åpenhet rundt temaet. Vi har godt av å få øynene opp for at vi som familiemedlemmer, naboer og venner kan gjøre noe for alle dem som lever med vold i hverdagen sin, mener Helene Sandvig.

Klart det nytter
Programlederne er spesielt imponert over kvinnene i FOKUS, som virkelig brenner for saken i sitt internasjonale arbeid. En rekke kjendiser og artister stiller også opp for å gi aksjonen oppmerksomhet. I løpet av sendingen på søndag vil både norske og utenlandske kvinner og menn fortelle om sine erfaringer.

– De er svært modige og med på å bryte tausheten. Kanskje vi kan bidra til å løse opp i noen forknytte hjem i Norge også, håper Dag Erik Pedersen. De er begge sikre på at arbeidet skaper positive endringer hos de som trenger det mest.

Frem i lyset
En søndag i oktober har siden 1974 vært etablert som en nasjonal dugnadsdag der tusenvis av bøssebærere og andre frivillige bidrar til å skaffe midler og oppmerksomhet til en god sak. I TV-aksjonen Drømmefanger skal pengene gå til å bekjempe menneskehandel, kjønnslemlestelse, og vold som rammer kvinner i hjemmet så vel som i krig og konflikt. Ifølge FN opplever en av tre kvinner vold i løpet av livet.

– Både krig, fattigdom og naturkatastrofene som vi leser om til daglig rammer de som fra før av har lite å hjelpe seg med. Byrdene til kvinnene øker i slike ekstreme situasjoner. Når man dessuten vet at vold mot kvinner i utgangspunktet er et av verdens største samfunnsproblemer, så skjønner man at årets aksjon er kjempeviktig, sier Helene Sandvig.

Ungdom snur trenden
– På mine reportasjereiser er det vel sør-afrikanske Thapelo som gjort størst inntrykk, sier Helene. Hun forteller om et land med en sterk machokultur der mange menn oppfatter vold som en legitim og naturlig væremåte. 21 år gamle Thapelo har tatt et oppgjør med denne holdningen. Sammen med andre ungdommer bruker han dans og drama for å endre holdningene til nye generasjoner.

– Thapelo har lært seg å mestre sinnet sitt. Han tillater ikke seg selv lenger å bli voldelig. Nå synger han i stedet! Slike mennesker gjør meg inspirert. Og jeg ser at det nytter å bekjempe vold, sier Helene Sandvig.

Lært mye
For både Helene og Dag Erik har jobben vært intens og med mye nytt å lære. De har fått kjennskap til mange grufulle historier; om kjønnslemlestelse, om kynisk organisert menneskehandel og om brutale enkeltskjebner.

– Vi er nødt til å ta inn over oss fakta om virkeligheten, men vi har også lært at det finnes håp. Det nytter å gi, det nytter å sette fokus på dette. Se på Thapelo, se på krisesenteret jeg besøkte i Moldova, se på Einar som i studio forteller hvordan har lært å takle aggresjonen sin. Jeg tror det handler om å spre informasjon og kunnskap og endre holdninger for en mer rettferdig verden. På søndag skal vi yte vårt for å bidra til dette, sier en engasjert Helene Sandvig.

Fakta om TV-aksjonen Drømmefanger

· Årets TV-aksjon har fått navnet Drømmefanger. Drømmen er en verden uten vold mot kvinner. De innsamlede midlene skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner i fattige land.
· FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) er tildelt årets TV-aksjon. FOKUS er en sammenslutning av over 60 kvinneorganisasjoner i Norge som støtter bistandsprosjekter for kvinner. Selve innsamlingsdagen er 23. oktober.
· 1 av 3 kvinner i verden utsettes for vold i løpet av sin levetid.1 av 4 kvinner opplever vold i eget hjem. 4 millioner kvinner og jenter blir hvert år kjøpt og solgt verden over - til ekteskap, prostitusjon eller slaveri – 700 000 her i Europa. 2 millioner jenter blir kjønnslemlestet hvert år. FN har uttalt at vold mot kvinner er et av de mest omfattende brudd på menneskerettighetene.
· Pengene fra TV-aksjonen skal gå til prosjekter i Afrika, Asia, Midt-Østen, Latin-Amerika og Øst- og Sørøst-Europa. som bekjemper vold mot kvinner i nære relasjoner, trafficking, vold mot kvinner i og etter krig og konflikt, samt kjønnslemlesting.

Pressekontakt: Håkon Sverdrup, 23 04 77 51, 92 01 55 79

LENKER
  • Les mer på www.tvaksjonen.no