Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. desember 2006 kl 19.30 Ut i naturen: Fulufjell - den eventyrlige villmark

Et år med poetiske bilder

Bamse brakar trives godt i Fulufjell nasjonalpark (Foto: Jon Heggbrenna)
Bamse brakar trives godt i Fulufjell nasjonalpark (Foto: Jon Heggbrenna)
Fulufjell ligger øst for Trysil. Det er et fjellområde som strekker seg fra Norge og langt inn i Sverige hvor det også er opprettet en nasjonalpark på 385 kvadratkilometer. Her er det alt fra storstrakte vidder til urskoger og lier med rikt dyre- og planteliv.

I ett år har fotograf Jon Heggbrenna fulgt fjellet og dyrene som bor der. Han har studert årstidenes forandringer, fra våren slipper de første tegnene på liv, til sommeren og vinteren tar tak i fjellet.

Året gjennom
I poetiske bilder skildres Fulufjell og livet som foregår i de ulike årstidene, med plantene som spirer om våren og brunbjørnen som søvnig tar sine første skritt. Vi kommer nærmere inn på denne bjørnen både gjennom hiet, og når han er ute på leting etter mat.

Rev, elg og ryper er andre arter man kan se i dette programmet. Ikke minst får man unike bilder av ørn som forsyner seg grovt av byttet.

Bamse brakar
Fulufjell nasjonalpark er den sørligste villmarka i Skandinavia. Ved parken tillates det lite virksomhet som forstyrrer naturlandskapet, men i noen deler av parken forekommer det jakt og fiske. De upåvirkede våtmarkene og skogen gir gode forutsetninger for et artsrikt fugleliv.

Her holder også noen av de største dyrene i Norge til, og bjørnestammen er den største i Sør-Norge. I filmen får vi et nært møte med mange av disse.

Dokumentar fra Naturredaksjonen, Program riks Bergen
Programansvarlig: Jon Heggbrenna
Redaktør:Terje Dale , tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no