Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 16. desember 2001 kl 20.30 På vei mot jul: Så knytter vi kjærlighets hellige bånd ...

Wesenlund om kjærlighetens kår

Rolv Wesenlund, Rune Larsen og studentprest Sunniva Gylver samtaler i kveldens program, om kjærlighetens kår i vår julefeiring. (Foto: Marit Hommedal)
Rolv Wesenlund, Rune Larsen og studentprest Sunniva Gylver samtaler i kveldens program, om kjærlighetens kår i vår julefeiring. (Foto: Marit Hommedal)
For 32 år siden skrev Rolv Wesenlund en julepreken som i kraft og patos kunne sammenliknes med det inderligste domsprofeti i Det Gamle Testamentet. ”Vår julefeiring er en vederstyggelighet i Herrens øyne fordi den ikke springer ut av kjærlighet, men av havesyke og nytelsessyke.”

Dette var noe av det vi kunne lese i bladet Aktuell i 1969, året da ”alternativ jul” var på sitt mest utagerende og ungdom protesterte mot forbrukerjulen. Rune Larsen har invitert Rolv Wesenlund til et møte med sin radikale ungdom og til en samtale med studentprest Sunniva Gylver om kjærlighetens kår i vår julefeiring.

- Wesenlunds julepreken gjorde sterkt inntrykk på oss i 1969. Hans oppgjør med forbrukerjulen var nærmest å sammenlikne med et profetisk budskap, smiler Rune Larsen som har en fortid som ”alternativ jul”- aktivist fra 70-tallet. Han innrømmer at han siden den gang nok er blitt noe runder i kantene.

Det tredje bildet
Vakker sang besørges av Voci Nobili, Høgskolen i Bergen. Også Tor Endresen og datteren Anne-Sophie dukker opp.

Gunnar Danbolt forteller hvilken julehistorie det er som skjuler seg bak det tredje bildet på den 500 år gamle altertavlen i Mariakirken.

Om serien
Den vakre Mariakirken i Bergen danner rammen rundt Rune Larsens adventsserie ”På vei mot jul”.

- Vi har to enkle formål med programmene. Det ene er å skape en hyggelig førjulsstemning, og det andre er å se nærmere på en del ord og begreper vi møter nå i adventstiden. I de fire programmene tar vi for oss ”englene”, ”fred på jord”, ”kjærligheten” og ”gleden”, sier programlederen.

Professor i kunsthistorie, Gunnar Danbolt, er fast samtalepartner. I tillegg inviterer Rune Larsen en ny gjest hver uke.

Sang og musikk er en selvsagt del av adventsserien, med det prisbelønte jentekoret Voci Nobili, Høgskolen i Bergen, som fast musikalsk følge. En musikalsk gjest dukker også opp i hvert program.


Egenproduksjon fra NRK Hordaland
Programleder: Rune Larsen
Prosjektleder: Trond Lillealtern
Produksjonsleder: Wendla N. Black
Pressekontakt Anna-Marie Normann, 23 04 78 53

Bilder (to motiv)
Rolv Wesenlund, Rune Larsen og studentprest Sunniva Gylver samtaler i kveldens program, om kjærlighetens kår i vår julefeiring. (Foto: Marit Hommedal)