Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. oktober 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Når er det fisk å få?

Kari Toft med et vakkert eksemplar av fjellørret fra Hardangervidda (Foto: NRK)
Kari Toft med et vakkert eksemplar av fjellørret fra Hardangervidda (Foto: NRK)
Noen ganger er det masse fisk å få. På neste tur får en ingenting. Hvorfor er det slik?

Frustrerte ørretfiskere har skyldt på været, på temperaturen i vannet, vinden og utstyret. Men noen ganger har alt vært likt med den gangen de fikk så mye, men likevel ikke noe napp. Det er mange forklaringer på svingningene i ørretfisket, men Kari Toft og Ut i naturen mener de har funnet den viktigste.

Klimaet
Ut i naturen reiste til Hardangervidda og trakk garn fulle av fjellørret. Forskerne der har aldersbestemt fisk, tatt fettprøver, vannprøver og analysert mageinnholdet. Resultatet av disse prøvene viser at ørretbestanden svinger i takt med klimaet. Ett årskull av ørret kan bli så å si helt utradert dersom været slår feil med sen isgang og snøsmelting. Neste års kull derimot, begynner kanskje med en tidlig vår og en derpå lang og varm sommer. Og når denne yngelen i tillegg har liten eller ingen konkurranse fra fjorårets kull, kan dette bli en formidabel start på ørretlivet.

Liten fisk velter stort lass
Ørretkullet som i 1997 klekket på Hardangervidda, fikk en pangstart, og nå kan fiskere i fjellvannene på Hardangervidda fryde seg over store og gode fangster, som hovedsakelig består av dette tallrike årskullet. Hvis det da ikke kommer ørekyt, denne lille karpefisken som øker kolossalt i antall i grunne fjellvann, og som tar grovt for seg av både ørretyngel og ørretens næringsgrunnlag. Den har kommet til sårbare vann sammen med settefisk, eller med fiskere som har brukt den som agn.

Rev med ukjent opphav
I programmet skal vi også få treffe et sårbart og veldig tillitsfullt pattedyr, fjellreven. Men å finne en ekte, norsk fastlandsfjellrev er ikke lett, for på fjellet reker det mange slags rever: rødrever og ekte, norske fastlandsfjellrever med blant annet islandske og grønlandske aner. Før hadde forskerne store problemer med å skille mellom ekte, norsk fjellrev og degenererte rømte oppdrettsrever, men nå har de endelig kommet fram til en metode som fungerer.

Seervideoen inneholder en skikkelig grøsser med en hakkespett i hovedrollen.

Egenprodusert naturprogram fra Program Oslo, Faktaavdelingen
Programleder: Kari Toft
Prosjektleder: Harald Reitan
Pressekontakt: 1