Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 27. oktober 2003 kl 23.10 Dok1: Monsterkrabbene i Polhavet

Kongekrabben – fet fangst?

Monsterkrabben kalles kongekrabben også – og med rette. (Foto: Nonfictionplanet Film & Television)
Monsterkrabben kalles kongekrabben også – og med rette. (Foto: Nonfictionplanet Film & Television)
En gang meldte fisker-samfunnet Bugøynes seg kollektivt ut av Nord-Norge og klar til flytting sørover. Nå er tidene radikalt forandret. En tysk dokumentar om kongekrabbe-invasjonen tar opp spørsmålet om utviklingen er til det bedre eller verre for de norske fiskeværene ut mot Barentshavet.

Et havgående monster har i flere år gjort seg sterkt gjeldende langs kysten mellom Nordkapp og Murmansk. Mang en sjarkeier har bannet høyt over kongekrabbens ødeleggelser av garn og fiske de siste årene. I oktober åpnet fisket etter kongekrabben, en ny krabbe-art i Norge.

Men er monsterkrabben et godt bytte mot det fisket den har ødelagt? Og i så fall, for hvem?

Norsk tvisyn
Fiskerne i området er delt i synet på kongekrabben. På den ene siden setter kongekrabben økosystemet i de nære havområdene ut av balanse, på den andre siden er den en ettertraktet lekkerbisken. Ikke minst på det japanske markedet er den en høyt priset delikatesse.

I løpet av få år er et nytt virksomhetsområde en realitet for norske fiskere i området, og en helt ny fangstflåte er under oppbygging.

Siden 1980
Kongekrabbene kan bli opp til 12 kilo tunge og ha et beinspenn på nesten to meter.

Kongekrabben ble fisket opp ved Kamtsjakta i Stillehavet og satt ut ved Murmansk i –60-årene av russiske forskere. Derfra har de vandret vestover.

På 80-tallet oppdaget vi de første kongkrabbene i norske farvann. At de er uten naturlige fiender i dette havområdet, er mye av forklaringen på deres voldsomme vekstpotensiale.


Innkjøp tysk program
Original tittel: Monsterkrabben im Polarmeer - Fette Beute zwischen Nordkap und Murmansk
Produksjon: Nonfictionplanet film & television 2003
Kontaktperson i programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57