Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 2. mai 2010 kl 09.30 Språkteigen

Konsensus om paginering

Byråkratspråket skal vekk!
Dette er eit kjent krigsrop frå både fornyingsminister og språkråd, men skjer det noko?
Det er kanskje håp, Språkteigen vitjar eit departement som vil byråkratspråket til livs!

Kva er skilnaden på Hordaland og Hordland, Hedmark og Hedemark? Stadnamngranskar Inge Særheim svarar lyttarane.

Våren 1963 blei Donald forvist frå Deichmanske bibliotek i Oslo.
Me mimrar om den gongen språkstriden inntok Andeby.

Finst det eit tyske, sidan det finst utyske? Sylfest Lomheim har svaret.