Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 16. juni 2002 kl 21.00 Niern: Det sjuande offeret

Politikvinne blir forbryterens offer

En sexforbryter og seriemorder terroriserer Paris. Hans sjuende offer er en politikvinne. Saken blir etterforsket av offerets kvinnelige kollega som med kløkt og psykologi skal stoppe gjerningsmannen.

Politiinspektør Catherine Miller (Anne Coesens), som jobber med etterforskning av grove voldsforbrytelser, har klart å oppspore den fryktede drapsmannen. Seriemorderen får overtaket og voldtar henne, men hun slipper unna med livet i behold.

Catherine holder denne traumatiske opplevelsen skjult for sin overordnede, Martial (Jean-Fran(ois Garreaud). Han får likevel kjennskap til hva som har skjedd og bestemmer seg for å sette en annen politikvinne, Lauren Valmont (Isabelle Renauld), til å lede etterforskningen i denne særdeles kompliserte og spesielle saken.

Lauren Valmont har FBI-bakgrunn og er ekspert på å tegne såkalte gjerningsmannsprofiler. Hun er også strafferettsekspert, og trekker veksler på sin psykologiutdannelse når hun prøver å sette seg inn i hvordan en seriemorder tenker. Valmont må bruke all sin psykologiske innsikt, overtalelsesevne og analytiske ferdigheter for å vinne avdelingens tillit, stoppe morderen og gjenoppbygge Catherines sønderknuste selvbilde.

"Det sjuande vitnet" er en ny type krim hvor seerne med nærmest dokumentarisk realisme får innsyn i forbryterens sinn. Filmen tar utgangspunkt i fransk tv-serie.

Fransk krim fra 1999
Originaltittel: Brigade Spéciale/La septième victime
Regi: Charlotte Brändström
I rollene: Isabelle Renauld, Anne Coesens, Jean-Fran(ois Garreaud og Jean-Michel Fête
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53