Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 3. mai 1999 kl 18.30 Shakespeare som dramatiker: Kong Lear

Shakespeare som dramatiker: Kong Lear (t

NRK2 mandag 3. mai kl 18.30
Shakespeare som dramatiker (6:6) Kong Lear

Kongen og hans døtre

Den aldrende Kong Lear overlater sitt rike til sine to eldste døtre, mens den yngste blir bortvist. Det skal vise seg å være et fatalt valg. Shakespeare skrev \"Kong Lear\" sannsynligvis rundt 1605. Skuespillet ble trykket første gang i 1608.
Kong Lear, eller Leir som er den opprinnelige stavemåten, var en keltisk sagnkonge som kom inn i Englands historie gjennom Geoffrey of Monmouths \"Historia regum Britanniae\" fra ca. 1135. Denne kan Shakespeare ha kjent til. Men han brukte også senere kilder, blant annet Holinsheds krønike og et anonymt skuespill, \"The True Chronicle History of King Leir\", som ble oppført i 1590-årene.
I Shakespeares tragedie overlater den gamle kongen sitt rike til sine to eldste døtre, som smigrer ham, mens den yngste og ærligste blir forbannet og bortvist. De eldste døtrenes kulde og utakknemlighet driver ham til vanvidd. Den yngste redder sin far, men blir myrdet etter et militært nederlag. Kong Lear følger datteren i døden.
\"Kong Lear\" er den mest moralfilosofiske og pessimistiske av Shakespeares store tragedier.
De nyeste norske oversettelsene er av Edvard Hoem (1981) og A. O. Sandsdalen (1995).

Om serien
Hva er det ved William Shakespeares dramatikk som fremdeles fengsler oss? I denne britiske serien nærmer vi oss spørsmålet fra to sider. Vi møter ledende Shakespeare-forskere som tar for seg ulike sider ved hans mest kjente dramaer. Og vi får se klipp fra berømte filmer som \"Macbeth\" og \"King Lear\".
William Shakespeare (1564-1616) er selve innbegrepet på renessansekunst og står, ved siden av de italienske malerne, for noe av det aller ypperste som er blitt skapt innenfor vestlig kulturhistorie. Men Shakespeares temaer, hans plot og hans poesi peker altså langt ut over den tiden de ble skapt i. Det skrives fortsatt mange og lange kapitler til historien om Shakespeares liv og virke.

NRK2 mandag kl 18.30

Britisk dokumentarserie i seks deler
Originaltittel: The Themes of Shakespeare
Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04 98 41