Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 29. mai 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Naturen, en følelse?

Lytt til naturens stemme

Sterke og betagende naturopplevelser kan sette seg fast i sinnet, bli der for resten av livet – og gjenkalles gjennom en lukt, en smak eller en lyd. (Foto: Anstein Mikkelsen)
Sterke og betagende naturopplevelser kan sette seg fast i sinnet, bli der for resten av livet – og gjenkalles gjennom en lukt, en smak eller en lyd. (Foto: Anstein Mikkelsen)
Vårt forhold til naturen preges av den verden vi vokser opp i og er en del av. Dagens mennesker har et helt annet forhold til naturen enn det våre forfedre hadde. Skaper naturopplevelsen følelser utover det vi kan sanse? Naturfotografen Anstein Mikkelsen tar oss i kveld med på en annerledes reise i finnmarksnaturen.

Naturfolk har til alle tider sett på alt i naturen som levende og besjelet, og har dyrket spesielle fenomener i naturen. For dem var naturen en arv fra forfedrene og et lån fra etterkommerne – slik den fortsatt er for noen i dag.

Selv i dag finnes det mennesker som føler møtet med naturen som en opplevelse av selve skaperverket. Noen må søke utfordringer for å få en følelse av å beseire naturens krefter, og kanskje også seg selv, mens andre finner utfoldelse for sin livsglede i helt enkle møter med naturen.

En ekstra dimensjon
”Naturen – en følelse?” er et annerledes naturprogram. I tillegg til de klassiske elementene, fugler og dyr, vakre og dramatiske stemninger, aktiviteter og viten, får du kanskje ta del i det udefinerbare som kan oppstå når bilder, lyder, ord og musikk settes sammen på en slik måte at det får en ekstra dimensjon. Det er i hvert fall programskaper Anstein Mikkelsens og Arvid Pettersons intensjon med programmet.

Fantasieggende
Gjennom vakre bilder og underfundige ord, blant annet basert på indiansk visdom tar de oss med ut i finnmarksnaturen for å ”smake på” noen av naturens følelser. Vi blir med på leting etter det som skaper disse følelsene. Kan et tre plutselig bli mer enn bare et tre? Kan steinformasjoner være mer enn bare stein? Hvorfor kan små, enkle ting som det å drikke vann fra en fjellbekk bli noe du husker for resten av livet?

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen, Naturredaksjonen
Ved Anstein Mikkelsen
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, 23 04 78 53

Bilder
1. Sterke og betagende naturopplevelser kan sette seg fast i sinnet, bli der for resten av livet – og gjenkalles gjennom en lukt, en smak eller en lyd. (Foto: Anstein Mikkelsen)

2. Omkring spesielle landskapsformasjoner har mennesker skapt fortellinger som er overlevert fra generasjon til generasjon som om ”trollene” i Porsanger. (Foto: Anstein Mikkelsen)

3. Barna møter naturen med undring, og utforsker den gjennom lek. (Foto: Anstein Mikkelsen)