Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 27. juli 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Fugler og fyr på Slettnes

Verdens nordligste fastlandsfyr

Forsker Karl-Birger Strann er vår guide på Slettnes fyr. Her sammen med programleder Bård Gudmund Hansen (Foto: Viggo Brox)
Forsker Karl-Birger Strann er vår guide på Slettnes fyr. Her sammen med programleder Bård Gudmund Hansen (Foto: Viggo Brox)
Slettnes fyr ligger på 71 grader nord, og er så langt mot nord det går an å komme på Fastlands-Norge. Her ytterst på Finnmarkskysten, på en tilsynelatende øde og forblåst tundralignende kystslette, finnes i både nasjonal og internasjonal sammenheng et unikt fugleliv.

I 1996 ble det opprettet et 12 kvadratkilometer naturreservat i området rundt Slettnes fyr. Naturreservatet er et av de viktigste områdene for hekkende vadefugler i Skandinavia, og det er registrert over 100 fuglearter her. Karl-Birger Strann, som til daglig forsker ved NINA, er guiden på Slettnes fyr. Han har jobbet i området siden 1989, og er hovedarkitekten bak opprettelsen av området som naturreservat.

Norges største og viktigste hekkeplass for tyvjo finnes på Slettnes, med over 350 registerte par og en stadig økende bestand. Tyvjoene på Slettnes sørger for det ornitologene kaller paraplyeffekten når de jager vekk andre inntrengere som rev og rovfugler, og dermed beskytter andre hekkende fugler i området.

Planter uten somre
Mye av den norske fjellfloraen finner en her i en høyde av bare 10 – 15 meter over havet. Alle plantene måles i centimeter, og trær finnes ikke. Nyserot skiller seg kraftig ut fra annen vegetasjon ettersom den kan bli opptil 1,5 meter høy. Floraen på Slettnes er ellers unormalt rik, tatt i betraktning at Slettnes etter meteorologiske definisjoner aldri har hatt sommer. En sommermåned skal ha en snittemperatur på 10 grader pluss eller mer. Ved Slettnes fyr er august varmest med 9,6 grader…

Rikt matfat
Hvorfor finner en da så rik fauna på 71 grader nord? Svaret ligger først og fremst i det høyproduktive havet utenfor Slettnes. Mange av fuglene finner mat både på hekkelokaliteten, i fjæresonen og i havet utenfor.

Den botaniske rikdommen skyldes en kombinasjon av at berggrunnen domineres av sedimentære, og dermed kalkrike, bergarter og at fuglene gjødsler jordsmonnet godt.

Egenprodusert naturprogram fra NRK Nord-Trøndelag
Programansvarlig: Viggo Brox viggo.brox@nrk.no
Prosjektleder Naturredaksjonen, Faktaavdelingen: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83