Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 29. august 2002 kl 17.10 Perspektiv: Øya som ikke ville dø

Internett ble redningen

De fire elevene på Sørburøy laget to fjernsynsprogrammer for 25 år siden. Her er de anno 1977 (Foto: Knut Hansen, NRK)
De fire elevene på Sørburøy laget to fjernsynsprogrammer for 25 år siden. Her er de anno 1977 (Foto: Knut Hansen, NRK)
For 25 år siden besøkte NRK Sørburøy ytterst ute i Frohavet utenfor Trondheim, med Haltenbanken som nærmeste nabo. Den gangen hadde skolen fire elever. I dag er det ni elever til sammen på barne- og ungdomstrinnet. Kan en så liten skole overleve i dag? Rektor ved skolen har funnet en utvei for å unngå nedlegging: internett.

Også for 25 år siden var skolen truet av nedlegging, men den klarte seg. For halvannet år siden vedtok imidlertid kommunen å legge ned ungdomstrinnet. Nå var gode råd dyre. Sørburøy-folket ville ha ungdomsskoleelevene boende på øya.

Rektor Bente Gården Løveng, som var elev for 25 år siden, tok tak i problemet. Hun fant nettskolen, et internett-tilbud som er opprettet for norske barn i utlandet. Hvorfor ikke utnytte dette også i utkant-kommuner? Slik ble det. Penger ble spart ved at lærerstillinger ble inndradd. Kommunestyrevedtaket ble omgjort, og elevene bor fortsatt på Sørburøy og blir eksperter i databruk.

Tilbakeblikk
I sesongens første ”Perspektiv” kan du bli med og oppleve utkantkommunen der 50-60 mennesker fortsatt vil bo. Opplev hvordan det var den gang og hvordan det er i dag!

Det blir også tilbakeblikk på to fjernsynsprogrammer som skolens fire elever laget for 25 år siden. De fikk låne et 8mm-kamera av NRK og resultatet ble et sommer- og et høst/vinterprogram. Elevene redigerte alt på skolen, etter at filmene ble fremkalt i København.

Egenprodusert program fra Faktaavdelingen
Prosjektleder Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt Inger Larsen,tlf: 23 04 74 83