Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 22. mai 2005 kl 16.45 Gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke i Bergen

Treenighetssøndag

Kapellan Jan Helge Gram Eggestøl.   NRK-foto)
Kapellan Jan Helge Gram Eggestøl. NRK-foto)
Kapellan Jan Helge Gram Eggestøl taler i dag om å åpne opp for den store forvandling og la den treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig ånd komme nær med nyskapelse, nåde og kraft.

Fyllingsdalen menighet ligger i den etablerte bydelen Fyllingsdalen i Bergen og er preget av stor aktivitet og en sammensatt befolkning. Det sokner ca 8500 mennesker til menigheten. Kirken med det karakteristiske gule kalottaket ble bygget i 1976 og kan romme inntil 600 mennesker.

Gratis vielse og fest
Fyllingsdalen menighet vender blikket utover og er aktiv med i lokalmiljøet. Mest kjent er tilbudet om gratis bryllup. For noen få år tilbake var det nesten ingen som ville gifte seg i Fyllingsdalen kirke som har det korteste kirkegulvet i Bergen. Sokneprest Jarle Veland ønsket å endre dette og tilbød gratis bryllup og bryllupsfest. Siden har mange par giftet seg i kirken.

Menigheten deler også ut Dristighetsprisen. Sist gikk den til miljøforeningen på Krohnegården for deres kamp for å bevare nærmiljøet.

Fyllingsdalen menighet har en stor og aktiv speidergruppe, et barnegospelkor, TenSing og et voksenkor. En dag i uken er det åpen barnehage hvor alle barn er velkommen i følge med en voksen. I dag er det Sydvestkoret som synger og kantor er Gerd Vågsholm.

Egenprodusert gudstjeneste fra NRK/Hordaland
Prosjektleder Gunn Aasen
Pressekontakt Anna-Marie Normann 23 04 78 53 / 907 75 758