Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 12. september 2012 kl 21.35 Barnets beste

På innsiden av barnevernet


Et sjeldent møte med barnevernets hverdag. Barnevernet i Nesna kommune i Nordland lar NRKs team komme tett på sakene de jobber med. Vi får oppleve hvilke dilemmaer barnevernet kan stå overfor i vurderingen av hva som er til barnets beste.

Det er spesielt å få være tilstede underveis mens saksbehandlingen pågår i konkrete saker. Vi får følge utviklingen over tid, også der beslutninger ennå ikke er fattet. Alle parter får slippe til med sine opplevelser av sakene de er en del av: Saksbehandlerne, foreldre som kjemper for å få omsorgen for sine barn, fosterforeldre og beredskapshjem.

Serien ser på vektleggingen av det biologiske prinsipp, barns tidlige tilknytning, fosterfamiliers uforutsigbare rolle og samarbeidet med foreldre.

Følger to saker
I løpet av serien følger vi utviklingen av to ulike saker, hvor en far og en mor kjemper for å få omsorgen for hver sin sønn. Den ene ble plassert i fosterhjem ved fødsel, den andre ble plassert i beredskapshjem fordi barnevernet mente gutten ikke hadde det bra hos mor.

Vi opplever hvordan saksbehandlerne Randi og Birger jobber med å treffe de rette beslutningene, som er så viktig for både de små og de stores liv.

På Nesna er barnevernet også ansvarlig for mindreårige flyktninger som skal læres opp i alt fra å stå opp om morgenen til å bli glad i naturen, slik som folk på Nesna er.

Gitt sitt samtykke
Alle sentrale medvirkende har fått se egen deltagelse før publisering. Alle medvirkende har gitt sitt samtykke til deltagelse, og der det har vært aktuelt, har de fritatt barnevernet for taushetsplikt i sine aktuelle saker.

NRK har valgt å ikke vise barns ansikter, for ettertiden. Foresatte har samtykket til barnas deltagelse.

Norsk dokumentarserie i 5 deler
Egenproduksjon 2012.
Prosjektleder: Cathrine Wik, cathrine.wik@nrk.no, telefon: 23 04 80 93/93 22 74 80
Presseansvarlig: Silje Marie Lien, silje.marie.lien@nrk.no, telefon: 23 04 41 01/ 97 52 52 87
TV-seere bes kontakte Publikumsservice: tlf: 815 65 900 info@nrk.no