Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 28. mars 1999 kl 11.00 Palmesøndagsgudstjeneste i Den katolske kirke, Tromsø

Palmesøndagsgudstjeneste i Den katolske


NRK1 søndag 28. mars kl 11.00
Palmesøndagsgudstjeneste i Den katolske kirke, Tromsø

Prosesjon fra bispegården

Dagens gudstjeneste begynner utendørs i bispegården, hvor menigheten er samlet og går i prosesjon inn i kirken. Biskop Gerhard Goebel fører an i prosesjonen.
Palmesøndag begynner gudstjenesten tradisjonen tro utendørs i bispegården. Der samles menigheten og går så i prosesjon inn i kirken. Menighetens kor, Cantate Domino, blir med under gudstjenesten.
Det er duket for en fargerik gudstjeneste fra den katolske kirke i Tromsø. Over 20 nasjoner er representert blant de nesten 500 kirkemedlemmene i byen. I hele bispedømmet, som dekker Nord-Norge og Svalbard, er det i dag ca. 1500 katolikker.
Innvandrere og Universitetet i Tromsø har ført til at de katolske menighetene har vokst. Dessuten er det flere som konverterer.

Beordret til Norge
- Norges kristne røtter svekkes. En uengasjert og passiv befolkning er en fare for samfunnet,
sier pavens nordligste biskop, Gerhard Goebel. Han er ingen nykommer i Norge. I 1962 ble han av sine overordnede i Tyskland beordret til Tromsø, og har siden den gang virket som prest, sogneprest og fra 1979 som biskop.
I en alder av 66 år håper han ennå å kunne fungere i stillingen i mange år. Pensjonsalder for biskoper i den katolske kirke er 75 år!

Ble overvåket i begynnelsen
Den katolske kirke i Tromsø holder fremdeles hus i det som ble den aller første menighetskirke i 1861. Innvielsen av Vår Frue kirke var er resultat av den såkalte Nordpolmisjonen. Den katolske kirkes misjonsdepartmentet i Rom sendte en katolsk prest til Finnmark sommeren 1855 for å sondere muligheten for katolsk etablering. Justisdepartementet påla amtmannen å sørge for at virksomheten ble overvåket, og de alarmerte også Utenriksdepartementet.

Tidene forandrer seg
I dag møter biskop Goebel bare godvilje fra alle samfunnslag i Tromsø og han trives i Norge.
Han var en sterk pådriver for å få etablert det nye karmelittklosteret utenfor Tromsø.
- Man kan lære mye av disse unge kvinnene som på denne måten tar sin tro på alvor, selv om ikke alle behøver å gå i kloster for å gjøre det.
NRK1 søndag kl 11.00

Bilde (via Scanpix/Data-tv/Internett)
Gerhard Goebel er pavens nordligste biskop.

Egenprodusert gudstjeneste fra Tromsø
Ved: Viggo Brox
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53