Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 27. juni 2003 kl 16.35 Norske filmminner: Tillitsmannen

Dokumentarfilm fra 1976

Norske filmminner byr på en dokumentarfilm fra 1976 om Gerhardsen og hans forhold til arbeiderbevegelsen.

Gerhardsen forteller om hvordan Det Norske Arbeiderparti vokste fram og fikk en politisk lederposisjon innen arbeiderbevegelsen og i vårt parlamentariske system. Gerhardsen snakker helst om arbeiderbevegelsen og dens utvikling, mindre gjerne om seg selv. Filmen gir likevel noe plass til mer personlige refleksjoner. Han forteller om sitt forhold til organisasjonsarbeid, om sine følelser overfor de nasjonale symboler, og om Lenin.

Dessuten kommenterer han kort enkelte sentrale begivenheter fra den perioden han ledet landet som statsminister. Her får vi blant annet høre om gjenreisingspolitikken, innmeldingen i NATO og Kings Bay-saken.

I tillegg til samtalene med Gerhardsen rommer filmen et rikt materiale fra første del av dette århundret. Gerhardsens beretning, som starter allerede i 1907, er bildelagt med utdrag fra valg- og opplysningsfilmer og

Dokumentariske opptak fra 1976.
Manus og regi er ved Oddvar Bull Tuhus.
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53